Fanjunkaren är tillbaka!

1 juli i år utnämndes Mats Svedin, HR-generalist, till fanjunkare (OR 7) vid Helikopterflottiljen. Mats är därmed den första fanjunkaren inom Helikopterflottiljen.

Svedin tituleras numera som fanjunkare Svedin. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Under 2009 infördes ett tvåbefälssystem i Försvarsmakten, där kategori (OF 1-9) officerare med fänrik till generalsgrad och de ”nygamla” graderna (OR 1-9) Other Ranks med menig till flottiljförvaltare återfinns. Dessförinnan, i den nya befälsordningen (NBO) 1983-2008 fanns ”bara” officerare. I den gamla befälsordningen (GBO) mellan 1972-1983 fanns regements-, kompani- och plutonsofficerare.

- Det är andra gången som jag utnämns till fanjunkare, första gången i GBO-systemet redan 1981, då vid Svea Artilleriregemente A1. Till Östgöta Helikopterbataljon AF 2 kom jag 1988, då som löjtnant och ”ung officer i karriären”. När NBO sjösattes 1983 tyckte jag nog liksom många andra gamla fanjunkare att få löjtnants grad nog mer var som att bli en ”gammal officer i barriären”, säger Mats Svedin.

Bana väg...

Det är nu inte huvudsyftet att få tillbaka sin gamla grad, utan att ta spets och bana väg för andra OF att söka till OR-systemet.

- Huvuddelen av flottiljens befattningar kommer i framtiden att vara vikta för specialistofficerare därför hoppas jag att fler medarbetare följer Mats exempel och frivilligt ansöker om omgalonering, säger Helikopterflottiljchef Magnus Westerlund.

Sedan en tid tillbaka kan man ansöka om frivillig omgalonering, vilket gjorts i detta fall. Ansökan lämnas in tjänstevägen och tas upp i Helikopterflottiljens personalförsörjningsnämnd för att förbandet skall kunna validera individen. Valideringen görs på lokal nivå (Helikopterflottiljen i detta fall) samt att ett yttrande i frågan inhämtas från HKV. För att omgaloneras från OF till OR krävs att man innehar en OR-befattning eller söker en annan OR- befattning. Förutom kravet att befattningen skall vara en OR-befattning krävs att man har rätt kompetens, exempelvis genom utbildning och/eller erfarenhet. När väl denna valideringsprocess är avklarad och godkännande från HKV inkommit, kan Chefen Helikopterflottiljen utnämna individen.