De rekryteras för säkerheten

Gryning i öknen väster om Mazar-e-Sharif: Svenska stridsfordon börjar rulla mot polisstationen i Chimtal dit ett 50-tal välbeväpnade män från byar i närområdet väntas anlända under dagen. Spanska ryttare läggs ut. Prickskyttar intar sina positioner. Inne på polisstationen bjuder chefen på te. Värmen tilltar, liksom sorlet av röster vid infartskontrollen.

De som klarar registerkontrollen blir vakter inom det så kallade Critical Infrastructure Protection-projektet (CIP).
De som klarar registerkontrollen blir vakter inom det så kallade Critical Infrastructure Protection-projektet (CIP). Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten
Det här rekryteringstillfället genomfördes i området väster om Mazar-e-Sharif.
Det här rekryteringstillfället genomfördes i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten
De som klarar registerkontrollen blir vakter inom det så kallade Critical Infrastructure Protection-projektet (CIP). Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten
Det här rekryteringstillfället genomfördes i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Patrick Ekstrand/Försvarsmakten

Grupper av män beväpnade med automatvapen och granatgevär börjar anlända. Efter att ha lämnat ifrån sig sina vapen blir de kroppsvisiterade innan de visas in i en av byggnaderna.

De lämnar sina personuppgifter och fingeravtryck och fotograferas av amerikanska militärpoliser iförda blå gummihandskar. En av amerikanerna high-fivar med en afghan vars avtryck ännu syns på avläsarens glas – fingeravtrycken finns inte med i databasen där kända upprorsmakares biometriska data lagras.

De som klarar registerkontrollen får gula armbindlar som visar att de är vakter inom det så kallade Critical Infrastructure Protection-projektet (CIP). I mindre grupper ska de bevaka broar, kulvertar och andra platser som annars kan mineras eller förstöras av upprorsmakare.

– De kommer förhoppningsvis att bidra till ökad lokal säkerhet, samtidigt som vi får ett helt annorlunda underrättelseläge eftersom vi har ”friendly forces” där de befinner sig. CIP-projektet innebär också att den afghanska polisen, ANP (Afghan National Police) kan bli mer rörliga och patrullera mer, säger kapten Mathias Johansson, ställföreträdande chef för skyttekompaniet Quebec Lima som tillsammans med polisen står för säkerhetsarrangemanget.

Projektet finansieras med amerikanska medel och bakgrundskontrollen av aspiranterna görs av amerikanska soldater. Som mest deltog 28 fordon och omkring 140 Isaf-soldater, varav merparten svenska, i den fyra dagar långa operationen.

– Den afghanska polisen drev rekryteringen och processen själva, men vi understödde, säger Johansson.

Dagarna innan rekryteringen i Chimtal utspelade sig liknande scener i Chahar Bolak, en bit norrut. Även där stod rekrytering av CIP-vakter i fokus.

– I Chahar Bolak gick det väldigt smidigt. Det fanns redan en rekryteringsgrund eftersom byarna har haft egna, oavlönade, vakter. De var välbeväpnade och vi märkte att de var organiserade. Dagen efter att vi kommit tillbaka till Camp Northern Lights träffade Tango Lima (ett av skyttekompanierna) på CIP-vakter i en by och de uppträdde väldigt professionellt och var stolta över sina armbindlar, säger Johansson.

Trots det är det för tidigt att säga om CIP-projektet - som initialt löper över två år - blir lyckat, men vakterna vet vad som gäller: de bestraffas med löneavdrag eller avskedas om de missköter sig eller befinner sig utanför det område de har till uppgift att bevaka. Kontroller görs bland annat av Isaf-soldater som rör sig i området. ANP och Afghan National Army förväntas också rapportera oegentligheter. Därutöver avser svenskledda Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) att intervjua lokalbefolkningen – män, kvinnor och barn – om hur de uppfattar projektet och om huruvida de har klagomål mot enskilda CIP-vakter.

– Vi måste vara noggranna med att följa upp vakternas beteende, vi ska följa upp hur de beter sig mot befolkningen – hela befolkningen, män kvinnor och barn – och vi har möjlighet att avskilja dem som missköter sig, säger överstelöjtnant Urban Rådestad, Gender Field Adviser vid FS 21.