Analys av misstänkt undervattensverksamhet

Marinen analyserar just nu en inkommen rapport om en iakttagelse, som kan vara främmande undervattensverksamhet väster om Göteborgs hamn. Uppgifterna kommer från en trovärdig uppgiftslämnare.

Försvarsmakten har ett antal fartyg i det aktuella området som stöd för analysarbetet. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

– Vi analyserar nu rapporten. Bland annat har vi ett antal fartyg i det aktuella området som stöd för analysarbetet. Området är också starkt trafikerat och därför är det viktigt att vi också går ut och informerar om vad vi gör, säger marininspektör Jan Thörnqvist.

Fartygen och personalen kommer från Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona samt Fjärde sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet på Berga utanför Stockholm.