Utbildningskontroll med nya kadetter

Andra veckan efter inryckning till Karlberg var det dags för kadetterna på det 219:e kompaniet att genomföra ett antal utbildningskontroller, för att se vilken nivå de olika kadetternas kunskaper och färdigheter var på. Detta genomfördes nere på Amfibieregementets övningsfält på Berga.

Koncentration under inskjutningen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kapten Peder Sunna diskuterar träffresultatet med en av kadetterna.
Kapten Peder Sunna diskuterar träffresultatet med en av kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna förbereder sig för strid i skog.
Kadetterna förbereder sig för strid i skog. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Under framryckning i skogen.
Under framryckning i skogen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kapten Peder Sunna diskuterar träffresultatet med en av kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna förbereder sig för strid i skog. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Under framryckning i skogen. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Ett av syftena med veckan är att kontrollera vilken utbildningsnivå kadetterna har för att kunna bedöma behovet av fortsatt utbildning. Kadetterna kommer ju från alla delar av Försvarsmakten, där en del just har avslutat sin grundläggande tjänstgöring, andra har flera utlandstjänstgöringar bakom sig och ytterligare andra har varit borta från Försvarsmakten under flera år.

På måndagen åkte kadetterna från Karlberg ner till Berga och upprättade tältförläggning för veckan.

På tisdagen och onsdagen var det så dags för ett stationssystem med utbildningskontroller, där kadetterna skulle passera alla stationer.
De olika kontrollerna som genomfördes var inskjutning av vapen, sjukvårdstjänst, strid i skog och täthetskontroll av skyddsmask.

Förutom inskjutning av vapnet skall kadetterna också kunna få en samlad träffbild med tre skott på tavlan. Vissa kadetter har ju naturligtvis lättare för detta än andra eftersom de har skjutit mycket, medan andra haft tjänster där skjutning inte har varit lika central.
Strid i skog genomfördes gruppvis, där gruppen skulle framrycka genom skogen och agera när de blev beskjutna.
Täthetskontrollen av skyddsmasken genomförs i en kammare fylld med tårgas. Det är ofarligt, men obehagligt om inte skyddsmasken slutet tätt. I alla fall är det ju bättre att upptäcka det där under kontrollerade former, än i ett läge där du verkligen behöver använda skyddsmasken.

Jag frågade ett par kadetter hur de hade upplevt starten på utbildningen, så här efter en och en halv vecka.
Kadett John Christoffersson som gjorde sin värnplikt på Luftstridsskolan (LSS) 2009-2010 som ställföreträdande gruppchef för en lätt infanterigrupp och sedan arbetade som befälsförstärkning på LSS under ett år, tyckte att den första tiden hade varit väl planerad. Hans intryck var att officerarna på kompaniet hade givit ett kompetent intryck och att kadetterna på kompaniet var bra och väl motiverade för utbildningen.
Den andre kadetten jag talade med var Jonathan Lindberg som ryckte ut från elva månaders utbildning till militärpolis i maj. Han upplevde att första veckan hade varit som man kan förvänta sig av en inryckningsvecka, där det är många genomgångar och uthämtning av utrustning. Att det blir en del väntetid är i princip oundvikligt. Fältveckan tyckte han var välplanerad och genomfördes på ett bra sätt.

Under torsdagen avslutades utbildningskontrollen med engelska och simprov.