Obemannat spaningsplan skadat vid nödlandning

En obemannad spaningsfarkost av typ Örnen fick motorstopp och tvingades nödlanda i närheten av staden Balkh vid sextiden, lokal tid, på söndagsmorgonen. Vid nödlandningen skadades farkosten.

Den obemannade flygfarkosten Örnen. Foto: Försvarsmakten

Den obemannade spaningsfarkosten skulle stödja soldater ur ett av de svenska skyttekompanierna som var ute på uppdrag i området när piloten vid markstationen fick en felvarning som indikerade på motorstopp.

Farkostens pilot, som styr planet från en markstation, lyckades emellertid glidflyga den trasiga farkosten några kilometer till ett fält som det inte fanns några människor i närheten av. Piloten genomförde en kontrollerad nödlandning och farkosten tog i marken. Vid nödlandningen fick farkosten sannolikt stora skador.

Örnen-systemet har varit operativt i Afghanistan sedan i början av augusti och ger tack vare sin spaningsförmåga den svenska Afghanistanstyrkan bättre beslutsunderlag både före och under operationer. Därmed ökar systemet också de svenska soldaternas säkerhet.

– Systemet, som vi i Sverige kallar Örnen, har hundratusentals flygtimmar bakom sig i olika länders försvarsmakter och är vanligtvis mycket driftsäkert. Vad som hände i morse när motorn på den nödlandade farkosten slutade fungera är omöjligt att uttala sig om i nuläget, vi får helt enkelt avvakta resultatet av den tekniska undersökningen, säger Rickard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan.

Farkosten är redan transporterat till den svenska campen i Mazar-e-Sharif, där huvuddelen av den svenska styrkan är förlagd. Inga civila eller militära personskador har inrapporterats.