Många vill veta mer om GSS/T

Försvarsmaktens alla krigsförband ska bestå av soldater som tjänstgör tidvis eller kontinuerligt. Därför är det är många som följer verksamheten på Luftvärnsregementet och 62:a luftvärnsbataljonen. Luftvärnsregementet är först ut med att sätta upp en bataljon som helt består av tidvis tjänstgörande soldater.

Försvarsdepartementets tjänstemän fick en lång och detaljrik intervju med Elias. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Det är bra att man lyssnar oss och vad vi tycker, säger Anders vid trossplutonen.
– Det är bra att man lyssnar oss och vad vi tycker, säger Anders vid trossplutonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Stridsgruppchefen Andreas Westermark informerar om planering och övningsupplägg.
Stridsgruppchefen Andreas Westermark informerar om planering och övningsupplägg. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Det är bra att man lyssnar oss och vad vi tycker, säger Anders vid trossplutonen. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Stridsgruppchefen Andreas Westermark informerar om planering och övningsupplägg. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Det är stort fokus på hur utvecklingen går för systemet med tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T både inom och utanför Försvarsmakten. Verksamheten granskas och diskuteras i bloggosfären, media och på många andra ställen. Många vill veta mer och några har möjlighet att besöka 62:a luftvärnsbataljonen och den nu pågående krigsförbandsövningen.
 
Först ut att möta soldater, bataljons- och regementsledning för att skapa sig en egen bild av verksamheten var arméinspektören Berndt Grundevik som kom tillsammans med den kanadensiska arméchefen.
– Det är viktigt att ni både kan ge och ta från bägge håll och min förhoppning är att ni stannar länge i förbandet, sa arméinspektören till soldaterna.

De senaste besökarna kom från Försvarsdepartementet som under en hel dag följde övningen. Huvudsyftet var att intervjua soldaterna, men även att informera sig i övrigt. Regementschefen Lennart Klevensparr uppdaterade gruppen om luftvärnets förmågor och verksamheten vid regementet. Bataljonchef Torkel Nordwall redovisade processen från förra årets inledande analys och planläggning fram till slutmålet 2017 då bataljonen skall bestå av närmare 700 personer varav cirka 500 är tidvis tjänstgörande soldater.

Första besöket för Försvarsdepartementet blev vid ledningsvagnen för att få en helhetsbild av övningen från stridsgruppchefen och hans uppfattning om genomförd och pågående verksamhet.
– Några framgångsfaktorer har varit personlig rekrytering, kort tid från rekrytering till första övning, bra utrustning som behålls av soldaterna mellan övningarna och bra övningar, alltså lite snack och mycket verkstad, berättar stridsgruppchefen Andreas Westermark.

Under dagen blev det många besök i övningen för samtal med soldater. Försvarsdepartementet var särskilt intresserade av vilka motiv som de tidvis tjänstgörande soldaterna har för att tjänstgöra. Vad har de för utbildning, arbete och erfarenheter, civilt som militärt? Vad kan bli bättre och hur lång tid kan de tänka sig att stanna i förbandet som tidvis tjänstgörande soldat och många andra frågor.

– Det är intressant att se en krigsförbandsövning genomföras med det nya personalförsörjningssystemet och jag är säker på att vi har tagit del av lärdomar och nyttiga erfarenheter för departementet säger Jon Stridh, departementssekreterare vid Försvarsdepartementet.

Även soldaterna kommenterade Försvarsdepartementets besök i positiva ord.
– Det vi gör tycker vi är viktigt och ses man, så finns man, som en av soldaterna uttryckte sig.