Inryck och högtryck på Lv 6

Aktivitetsnivån är hög på Luftvärnsregementet, Lv 6, trots att det är semestertider. Det är inryckning till krigsförbandsövning (KFÖ) för 62:a luftvärnsbataljonen. En historisk KFÖ, då det är första gången som ett förband med tidvis tjänstgörande soldater ska öva under längre tid.

Förberedelser och förövning genom riggning av länkstation på krigsförbandsövningen för 62:a luftvärnsbataljonen vid Lv6. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Erik Hellqvist gör kontroll före körning på sin Scanialastbil.
Erik Hellqvist gör kontroll före körning på sin Scanialastbil. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Med ledningsenhet 23 i täten har krigsförbandsövningen rullat igång för 62:a luftvärnsbataljonen vid Lv6.
Med ledningsenhet 23 i täten har krigsförbandsövningen rullat igång för 62:a luftvärnsbataljonen vid Lv6. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Samtliga fordon och förare genomförde en 40 mil lång fordonsmarsch för att vara avrostade och klara när övningen drar igång.
Samtliga fordon och förare genomförde en 40 mil lång fordonsmarsch för att vara avrostade och klara när övningen drar igång. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Erik Hellqvist gör kontroll före körning på sin Scanialastbil. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Med ledningsenhet 23 i täten har krigsförbandsövningen rullat igång för 62:a luftvärnsbataljonen vid Lv6. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Samtliga fordon och förare genomförde en 40 mil lång fordonsmarsch för att vara avrostade och klara när övningen drar igång. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

I det nya insatsförsvaret som ersatt värnpliktsförsvaret finns det dels kontinuerligt anställda (det vill säga heltidsarbetande) soldater, dels tidvis tjänstgörande soldater som tjänstgör cirka tre veckor varje år. 62:a luftvärnsbataljonen ska bestå av 100 procent av tidvis tjänstgörande soldater, och Lv 6 är nu först ut i Sverige med att bemanna och genomföra en KFÖ med tidvis tjänstgörande soldater.

En utmaning är att rekrytera rätt personal, eftersom det behövs många specialister med särskild befattningsutbildning för luftvärn i ett luftvärnsförband. En framgångsfaktor har varit att plutoncheferna har rekryterat från de olika förband där de själva tjänstgjort. De flesta nyrekryterade soldaterna har varit antingen värnpliktiga soldater vid Lv 6, eller tjänstgjort vid Nordic Battlegroup 2008 eller Försvarsmaktens 20:e Kosovostyrka (som Lv 6 ansvarade för).  
– Jag är mycket nöjd med rekryteringen och vi har lärt oss mycket om hur vi effektivast rekryterar rätt personer, säger bataljonschefen Torkel Nordwall.

Hittills är det cirka 60 personer, mestadels gruppchefer och fordonsförare, som har ryckt in. De har utrustats och förbereder sig nu för att ta emot huvudstyrkan som kommer nästa vecka. Materiel och utrustning kontrolleras, kunskaper repeteras och de övar vissa moment. Allt för att ge största möjliga effekt när hela förbandet är samlat.
 
Soldaterna har fått den senaste utrustningen, som soldatkök 09, skaljacka och skalbyxa 08 i Gore-Tex, den uppgraderade stridsvästen, skyddsglasögon 06 och 07 och mycket annat.
– Det är mycket mer än vad vi vågat hoppas på säger Tommy som varit med på flera insatser. 

Utrustningslistan sänder viktiga signaler, dels att tidvis tjänstgörande soldater håller samma kvalitetsnivå som kontinuerligt tjänstgörande, dels att förbandet ska kunna sättas in snabbt oavsett geografiskt område och årstid. Bra och ändamålsenlig utrustning är både rekryterande och motivationshöjande inför insatsen. Nu ska förbandet under tre veckor övas och prövas för att fortsätta utvecklas och byggas upp till en fulltalig bataljon.