HMS Sturkö fortsätter sin insats i operationen OPEN SPIRIT

HMS Sturkö och hennes besättning har hittills oskadliggjort fyra minor i infartsleden till Rigabukten, men målet är mycket högre ställt än så.

Rekord är till för att slås. Då är det viktigt att hålla räkningen. Foto: Försvarsmakten / Niklas Johansson
Till slut fanns det en minut över för en bild.
Till slut fanns det en minut över för en bild. Foto: Försvarsmakten / Niklas Johansson
Till slut fanns det en minut över för en bild. Foto: Försvarsmakten / Niklas Johansson

HMS Sturkö med hemmahamn Karlskrona, är ett minröjningsfartyg, som numera är ombyggt till röjdykarfartyg av Spårö-klassen. Hennes arton man starka besättning bestående av tio officerare och åtta sjömän, inkluderar två dykledare samt fyra röjdykare.

Det är inte första gången som HMS Sturkö röjer minor i Baltikum. Den senaste operationen resulterade i att fartyget fann tjugotre minor. Hittills har HMS Sturkö och hennes nuvarande besättning funnit elva minor och röjt fyra. Men deras ambition är att göra Östersjön ännu säkrare och röja fler minor än förra gången.

Ombord finns det alltid någon som jobbar, dygnet runt. Man jobbar i två olika lag eller vakter som man kallar det ombord. När den ena vakten jobbar så är den andra vakten ledig, frivakt. Under frivakten ska besättningen sova, äta, duscha och träna. Som besättningsmedlem så kommer man ganska snabbt på att dygnet borde ha fler timmar för att hinna med allt.

– Min uppgift som kock ombord är att se till att det finns mat under varje frivaktspass, jag sköter tre av fyra pass medan övriga besättningen hjälper till med det fjärde passet, berättar Daniel Magnusson, som förutom att basa i byssan (köket ombord) även är ansvarig för sjukvården på HMS Sturkö.

Operationsområdet för OPEN SPIRIT 2011 är Irbensundet, den största leden in till Rigabukten. Idag samarbetar länderna kring Östersjön betydligt bättre än tidigare. Information om var länder har påträffat minor samt historiska minutläggningar delas i ett underlag som heter BOSB, Baltic Ordnance Safety Board. Detta har medfört att betydligt fler minor kan hittas samt röjas när operationer som OPEN SPIRIT genomförs.  

– Normalt använder vi vår släpsonar under natten för att söka efter bottenobjekt och på dagtid genomförs identifiering genom röjdykare och ROV (Remotely Operated Vehicle/”undervattensrobot”), säger SLO Johan Granqvist.

Johan Granqvist avslutar med att berömma sjöfarten i området;

– Irbensundet är ett relativt väl trafikerat sund, och den civila sjöfarten har visat en stor förståelse för minröjningstyrkan och girat undan, så att röjningen kunnat fortlöpa.