Försvarsmaktens delårsrapport lämnad

Försvarsmaktens verksamhet har under första halvåret präglats av intensiv aktivitet inom många områden. Trots det intensiva arbetsläget löser organisationen de förelagda uppgifterna med gott resultat. Det är kontentan av den delårsrapport Försvarsmakten lämnat till Försvarsdepartementet.

– Förbandsverksamhet, insatser, utbildning och produktion rullar enligt målsättningar och plan, säger Odd Werin, Försvarsmaktens planeringschef.

Försvarsmakten har upprätthållit beredskapen, hävdat Sveriges territoriella integritet och framgångsrikt deltagit i flera internationella insatser; i Afghanistan, Kosovo och Libyen. Utöver det bidrar Försvarsmakten med personal i ett tiotal andra insatser.

Den ekonomiska prognosen visar att Försvarsmakten bedöms behöva utnyttja anslagskrediten på anslag 1.1, förbandsverksamhet, med cirka 150 miljoner kronor.  Försvarsmakten kommer att fortsätta arbetet med att minska utnyttjandet av anslagskrediten.

Den grundläggande militära utbildningen har genomförts som planerat. Intresset har varit stort och resultatet gott. På vissa förband har antalet soldater ökat snabbare än beräknat, framförallt på grund av direktrekrytering av tidigare värnpliktiga.

När det gäller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har Försvarsmakten tidigare lämnat en felaktig rekryteringssiffra. Det aktuella rekryteringsläget är att cirka 300 personer har skrivit på den typ av interimsavtal Försvarsmakten kan erbjuda idag.

– Den gällande målsättningen är satt till 2 400 vid årsskiftet och den siffran redovisades tyvärr felaktigt som uppnått resultat i kvartalsrapporten, säger Odd Werin.

Överbefälhavare Sverker Göranson menar att det inte är acceptabelt att myndigheten har redovisat ett felaktigt värde.
– Omvärlden litar på att vi har ordning på våra siffror och lämnar korrekta uppgifter med precis samma kvalitet och lika bra som vi genomför våra insatser, säger ÖB Sverker Göranson.

Under andra halvåret kommer rekryteringen till tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän genomföras med större intensitet genom att Försvarsmakten bjuder in tidigare utbildade soldater och sjömän till övningar. Försvarsmakten kommer också att vidta flera åtgärder för att nå det uppsatta rekryteringsmålet, bland annat får fler förband rekryteringsuppgifter. Stödet till förbandens rekryteringsarbete ska också utökas.