Flygbegränsningar för TP 84 Hercules

I samband med genomgång av dokumentation på flygplanet TP 84 Hercules har materielsystemkontor flyg upptäckt att vissa kontroller av flygplanet inte har genomförts enligt tillverkarens instruktioner.

Med anledning av detta har ansvarig företrädare för Försvarsmakten Flygoperatör, generalmajor Anders Silwer, fattat beslut om ett så kallat rådrum, enligt gällande rutiner för verksamhetsledningen. Syftet med detta rådrum är att skapa tid för att kunna göra en värdering av det uppkomna läget.

Under den tid rådrummet gäller kommer inga flygningar att genomföras med de flygplan som kan bli föremål för kompletterande underhåll.