Fältdygn med GSU för medicinalpersonal

– Ni har femton minuter på er. Då skall ni vara klara för eftermiddagens övningar, ni skall ha fyllt på vatten i era vattenflaskor och alla magasin skall vara påfyllda. Frågor?

Sergeant Arvid Sannum repeterar hur blixtlåstekniken används. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Fokuserade soldater fyller på sina magasin och hjälper varandra.
Fokuserade soldater fyller på sina magasin och hjälper varandra. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Victoria Örtenwall åt glatt lappskojs "kanske hade den behövt lite mer vatten".
Victoria Örtenwall åt glatt lappskojs "kanske hade den behövt lite mer vatten". Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Fokuserade soldater fyller på sina magasin och hjälper varandra. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Victoria Örtenwall åt glatt lappskojs "kanske hade den behövt lite mer vatten". Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten

Sergeant Arvid Sannum vet hur viktigt det är att utnyttja tiden på rätt sätt när man är i fält. Det är också vad han förmedlar till de fältutrustade soldaterna runt honom.
De är mitt uppe i den Grundläggande Soldatutbildning (GSU) för medicinalpersonal som genomförs vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg och det är fältövning på Sisjöns skjutfält. Soldaterna har precis ätit lunch. Var och en har kokat vatten som sedan hällts i de gröna påsarna med frystorkad mat. Några fick lappskojs, andra lammgryta som följts av en chokladbit.

GSU är en kurs som skall ge deltagarna tillräckliga baskunskaper för att kunna verka i fält utifrån ett soldatperspektiv.  Alla som går den här kursen har själva ansökt utan att ha någon framtida anställning i Försvarsmakten klar, vilket normalt sett är fallet. De jobbar alla på sjukhus, kliniker eller läser medicin. De kommer därför under en extravecka också att få utbildning i hur Försvarsmakten arbetar med sjukvård i fält.

Tanken är att de sedan skall kunna anställas för kortare eller längre tid i något av Försvarsmaktens insatsförband. De skall kunna utvecklas i det militära systemet på samma sätt som de utvecklas i det civila sjukvårdssystemet. Kanske börja som stridssjukvårdare sedan ingå i ett större sjukvårdsförband, för att så småningom kunna jobba mer självständigt, där det ställs stora krav på kompetens och erfarenhet. Det gäller inte bara internationella insatser som till exempel Afghanistan utan i förband runt om i landet inklusive Hemvärnet. Naturligtvis får de då en fortsatt utbildning beroende på vilka uppgifter de skall lösa.

Sedan de ryckte in till den fem veckor långa kursen har soldaterna blivit drillade av kurschefen, kapten Jonas Wassdahl och hans befälslag.
– Eleverna är riktigt välmotiverade och har lätt att ta till sig det vi lär ut, säger han.
– Utbildningen ger dem en bra grund att stå på vad gäller ämnen som vapenhantering och strid. Fysisk träning praktiserats flitigt och soldaterna syns till och med på hinderbanan. Under kursen har de också träffat flera läkare och sjuksköterskor och tagit del av deras erfarenheter från internationella insatser, avslutar kurschefen.

Efter att ha övat stridstekniken ”blixtlås” hela förmiddagen skall man nu köra ”korridor” under eftermiddagen. Senare väntar soldatprovet och det märks bland soldaterna som är försiktigt sammanbitna. Här skall mycket av allt de fått lära sig sammanfogas och testas under ovana förhållanden. Drygt femton minuter senare är gruppen klar och sergeant Sannum samlar gruppen för en genomgång inför eftermiddagens övningar.
– Det är viktigt att jobba snabbt och hålla ett högt tempo när man är i fält, säger han lugnt.
– Jobba hellre riktigt snabbt i början. Räcker tiden så kan ni istället ta det lite lugnt när uppgiften är löst. Glöm inte heller att det är gruppen som skall vara klar. Hjälp varandra om det behövs så blir ni klara i tid.

Solen tittar fram och soldaterna går med bestämda steg mot nästa mål i sin soldatutbildning.