Slutövning inför missionsutbildning

Två av Artilleriregementets tre TACP grupper (Tactical Air Control Party) har under vecka 23-24 haft slutövning i och omkring Boden området. Den tredje TACP gruppen befinner sig just nu i Afghanistan.

Verkan i målet efter flygets insats kontrolleras. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
I skydd av röken drar sig soldaterna ur striden.
I skydd av röken drar sig soldaterna ur striden. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
Något grönare och inte riktigt lika varmt som insatsområdet i Afghanistan.
Något grönare och inte riktigt lika varmt som insatsområdet i Afghanistan. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
I samverkan med distriktspolischef samt byaäldste.
I samverkan med distriktspolischef samt byaäldste. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
I skydd av röken drar sig soldaterna ur striden. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
Något grönare och inte riktigt lika varmt som insatsområdet i Afghanistan. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten
I samverkan med distriktspolischef samt byaäldste. Foto: Kalle Kivi/Försvarsmakten

Övningen har syftat till att soldater och chefer skall få fatta egna beslut, samt tillämpa de tekniker och metoder de har lärt sig under cirka ett halvårs intensiv utbildning inför kommande missionsutbildning och vidare insats i Afghanistan. Övningen har också syftat till att tidigt skapa rutiner och embryo till stående order på grupperna för att underlätta kommande utbildning.

En intensiv uppstart på övningen skedde på tisdag förmiddag då ordergivning och fältlastning genomfördes. Under eftermiddagen framryckte grupperna från A9 till en FOB (Forward Operating Base) i insatsområdet. Från FOB:en genomfördes under tisdag kväll ett antal patruller som syftade till att reka vägnätet samt skap en bild av situationen i området.

Under natten till onsdag hade grupperna QRU beredskap (Quick Reaction Unit). Tidigt på morgonen kom larmet då en egen enhet hade gått på en IED (Improvised Explosive Device). Grupperna framryckte tillsammans med en skyttegrupp som utgjordes av anställda soldater från radarpluton vid A9.

Väl på plats lämnade de svenska enheterna sina fordon och framryckte till fots mot den plats där egna förband senast befunnit sig. Den främsta skyttegruppen hamnade nästan genast i sammanstöt med motståndaren och tog terräng i syfte att underlätta resten av enhetens manövrering. Motståndaren bedömdes som stark och en av TACP-grupperna fick i uppgift av plutonchefen att kalla in stridsflyg. Samverkan med skyttegrupperna och plutonchefen, prata i radio med flygplan och TOC (Tactical Operations Command) och inte minst strida själv gjorde det hela till ett moment med hög belastning både för gruppchefer och för soldater. Detta tillsammans med Norrlands varmaste sommardagar och tung personlig utrustning gjorde att det inte var helt torra soldater som efter ett antal timmars strid återvände till FOB:en.

Veckan fortsatte i högt tempo, nu med inriktning på samverkan med lokalbefolkning. Figuranter bestående av soldater och officerare från Sensorkompaniet på A9 spelade sina roller med bravur, allt för att öka soldaternas förståelse för civilbefolkningens situation i insatsområdet.

Efter samverkan med byäldste i en närbelägen by återvände de svenska enheterna till FOB:en, bara för att en kort stund senare få uppgifter om att misstänkta motståndsmän hade siktats i en annan by, bara ett par kilometer från svenskarnas bas.

Väl framme vid byn upptäcktes motståndsmän i färd med att gräva ner en IED och en intensiv eldstrid bröt ut. Skyttegruppens initiala uppgift blev att möta hotet från motståndarna medan TACP gruppen rapporterade till TOC och kallade in attackflyg. Motståndaren bekämpades till slut och enheterna kunde ta sig tillbaka till sina fordon.

Efter en väl genomförd övning påbörjades vård och utvärdering samt praktiska förberedelser inför missionsutbildning nere på Livgardet. Sedan gick soldaterna på en väl förtjänad sommarledighet dagarna innan midsommar.
Övningsledningen vill passa på att tacka en av de soldater som just nu befinner sig under missionsutbildning men hade möjlighet att under övningsveckan ta sig till Boden och bistå med hjälp och erfarenheter.