Mycket kunskaper på kort tid

Det har snart gått tre månader sedan de klev innanför grindarna på Amfibieregementet för att genomföra grundläggande militär utbildning, kallad GMU. De hade både förväntningar och farhågor inför den kommande utbildningen.

Jade Hännikäinen under närkampsmoment. Foto: Kristina Swaan
Skjutövningar på tid, rekryten inväntar att han får börja momentet.
Skjutövningar på tid, rekryten inväntar att han får börja momentet. Foto: Kristina Swaan
Isär och ihop sättning av vapen genomfördes som en bakomövning samtidigt som de andra genomförde närkampsmomentet.
Isär och ihop sättning av vapen genomfördes som en bakomövning samtidigt som de andra genomförde närkampsmomentet. Foto: Kristina Swaan
Jade Hännikäinen, pustar ut i gräset efter närkampsmomentet.
Jade Hännikäinen, pustar ut i gräset efter närkampsmomentet. Foto: Kristina Swaan
Skjutövningar på tid, rekryten inväntar att han får börja momentet. Foto: Kristina Swaan
Isär och ihop sättning av vapen genomfördes som en bakomövning samtidigt som de andra genomförde närkampsmomentet. Foto: Kristina Swaan
Jade Hännikäinen, pustar ut i gräset efter närkampsmomentet. Foto: Kristina Swaan

– Jag har trivts väldigt bra, jag tycker att det har varit både jobbigt, intressant och kul. Det jobbigaste har varit att ta in så mycket kunskaper på så kort tid. Alla befälen har varit jättebra och det har verkligen varit hög kvalitet på utbildningen. Jag har lärt mig jättemycket nya saker men jag känner att det skulle behövas mer tid för varje ämne för att kunskaperna verkligen skulle sitta där, en månad utbildning till kanske hade varit bra, berättade Jade Hännikäinen, en av rekryterna.

Flera av hennes kollegor instämde och tycker att det har varit bra utbildning men ganska högt tempo. Några hade upplevt utbildningen hårdare än väntat och det fanns de som tycker att det var lättare än de trott. 

Utbildningen som delprojekt

Utbildningen har varit indelad i olika delprojekt eller block där varje ämne har varit väl planerad och pedagogiskt upplagd anpassad för den tre månader långa utbildningen.

Efter varje block har det genomförts examination för att kvalitetssäkra att utbildningen har gett det önskade resultatet. Det har samtidigt ställt stora krav på att befälen som utbildat rekryterna hela tiden har varit väl förberedda för att ge mesta möjliga uteffekt vid utlärning och inlärning.

För dagen genomfördes skjutövningar, närkampsmoment och diverse examinationer på skjutbanorna. Stämningen var avslappnad men skärpt vid varje skjut- och närkampsmoment, särskilt vid den sistnämnda pumpade adrenalinet. 

I slutfasen

Rekryterna är nu inne i slutfasen, huvuddelen av killarna och tjejerna är inställda på att fortsätta sin militära karriär på ett eller annat sätt. De flesta vill börja tjänstgöra på Amfibieregementet, men någon har valt att söka anställning på annat förband som ligger betydligt närmare deras hemort för att kunna utöva soldatyrket men ändå ha nära till familjen. 

– Jag har sökt till Amf 1, jag hoppas att jag får anställning här, om jag inte får det vet jag inte riktigt hur jag skall göra. För mig känns det inte som andra förband är något alternativ just nu. Jag har trivts väldigt bra här och det skulle underlätta att jobba på det förband som man är utbildad på då vi nu har lärt känna många av befälen, avslutade Jade.