Finländska enheter i strid

Under dagen har finländsk trupp i Afghanistan vid två tillfällen utsatts för attacker. En av attackerna riktades även mot en afghansk arméenhet där svenska soldater ingick. De svenska soldaterna har inte öppnat eld.

De finländska soldaterna, som ingår i den svenskledda styrkan med bas i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, besköts med finkalibrig eld och raketgevär och sköt då tillbaka. Inga skador rapporteras.

Flygunderstöd skickades till platsen men har inte använt vapen.