Svensk enhet i strid

I dag vid lunchtid, lokal tid, hamnade en svensk enhet som var på uppdrag tillsammans med en större afghansk arméenhet i strid i Qush Tepah. Ingen svensk soldat skadades i samband med striden.

Det var en större fordonskolonn på ett 30-tal fordon som färdades söderut mot Darzab i de västra delarna av det svenska ansvarsområdet som attackerades. Motståndarna attackerade fordonskolonnen med en hemmagjord vägbomb, finkalibrig eld och granatgevär. Både de svenska och afghanska soldaterna besvarade elden.

Efter ungefär en timmes strid lugnade situationen snabbt ner sig efter att flygunderstöd anlänt. Flyget behövde emellertid inte göra någon vapeninsats. Därefter kunde den svensk-afghanska fordonskolonnen som planerat fortsätta söderut.

I kolonnen ingick en handfull svenska fordon och ett 15-tal soldater och de är nu framme vid basen som också var slutdestination för dagens uppdrag.