Övningen Baltops fortsätter

Just nu samövas det för fullt ute på Östersjön. De svenska bidragen i övningen Baltops är flyg från F17 i Ronneby samt korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall från 4.sjöstridsflottiljen. Till höger i artikeln har du en länk till en berättelse från verkligheten ombord på HMS Gävle, skriven av Telebefälet, Julius Karlbom.

Stridsgruppen i formering. Foto: Försvarsmakten
Tyska fregatten Schleswig-Holstein framför Nederländska fregatten De Ruyter glider fram ur dimman
Tyska fregatten Schleswig-Holstein framför Nederländska fregatten De Ruyter glider fram ur dimman Foto: Försvarsmakten
Utkiken redo att leda in luftförsvaret med pekpinne mot inkommande flyg.
Utkiken redo att leda in luftförsvaret med pekpinne mot inkommande flyg. Foto: Försvarsmakten
Tyska fregatten Schleswig-Holstein framför Nederländska fregatten De Ruyter glider fram ur dimman Foto: Försvarsmakten
Utkiken redo att leda in luftförsvaret med pekpinne mot inkommande flyg. Foto: Försvarsmakten

Övningen är inne på den sista veckan och det är då det brukar hända som mest. Besättningen ombord kan inte räkna med mycket sömn då det när som helst kan dyka upp fientligt flyg, fartyg eller inträffa något annat som måste hanteras omedelbart. Eftersom det inte finns någon brandkår eller sjukvårdspersonal som har möjlighet att komma ut till fartygen när de är till sjöss, så är det något som fartyget får sköta med den egna besättningen. En stor del av besättningen ombord på en korvett arbetar med de sensorer och system som hanterar striden men den andra delen bemannar upp brandkåren och sjukhuset ombord samt en grupp som är beredd att länsa om skrovet går sönder och fartyget börjar ta in vatten.

Att förband från olika försvarsgrenar övar tillsammans blir mer och mer vanligt. Det gör Försvarsmakten mer slagkraftig för framtidens utmaningar.