ÖB besöker Saab i Linköping

ÖB Sverker Göranson besökte på torsdagen försvarsindustrikoncernen Saab för att bland annat få information om kommande projekt, idéer och tankar. Saab orienterade om utvecklingen av nya Gripen. En provflygning med demonstratorn genomfördes även i samband med besöket.

– Vi står inför stora ekonomiska utmaningar och prioriteringar i perioden efter 2015 då stora materielsystem ska omsättas. Det är därför viktigt att jag uppdaterar mig om olika system som exempelvis Gripen, sade ÖB Sverker Göranson efter besöket.