Nedräkning i Norge

Norges bidrag till NBG har bestått av 150 personer, som har representerat en rad olika funktioner och förmågor. Förutom att bidra med stabspersonal till NBG (F)HQ, så har den norska kontingenten utgjorts av en hamnenhet, militärpolis, MOVCON (Movement Control), vakt och eskort, sjukvårdsledning (PECC) och CBRN.

Force Commander brigadgeneral Stefan Andersson tillsammans med överste Terje Skjølsvik, chef för den norska kontingenten. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten
Norge har bland annat bidragit med en CBRN-enhet. Bilden är från en övning tidigare i år.
Norge har bland annat bidragit med en CBRN-enhet. Bilden är från en övning tidigare i år. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten
Norge har bland annat bidragit med en CBRN-enhet. Bilden är från en övning tidigare i år. Foto: Jonas Waltari/Försvarsmakten

Huvuddelen av cheferna från de olika enheterna fanns på plats vid Försvarsstaben vid Akershus fästning i Oslo under tisdagen för att redovisa sina viktigaste erfarenheter från deras deltagande i NBG 11. Mötet avslutades med att Force Commander överlämnade minnescoin till den norska kontingenten.

Redo för insats

Cheferna beskriver att de känt sig redo för insats och att de genomfört goda förberedelse inom respektive förband. Mycket av de kunskaper och färdigheter man uppnått under förberedelserna inför och under beredskapsperioden, kommer att kunna omsättas direkt, bl.a. hos eskortplutonen från Telemarksbataljonen som kommer att åka till Afghanistan under hösten.

Att viljan till att genomföra en insats funnits bland soldaterna beskriver bland annat ställföreträdande chefen för MNMP-plutonen, Kapten Espen Halland:
–Så fort det rapporteras om olika kriser i norsk media så har mina soldater ringt mig och frågat när vi skall åka, säger han leende.
 De norska soldaterna i MNMP utgörs framförallt av civila poliser, som under beredskapsperioden har tjänstgjort vid sina ordinarie arbetsplatser.

FCdr, brigadgeneral Stefan Andersson är nöjd efter att ha lyssnat till de redovisade erfarenheterna:
–Vi hade bra diskussioner och våra norska kolleger lyfte fram både värdefulla erfarenheter såväl som förslag till förändringar inför ett fortsatt samarbete. Nu gäller det att vi lyssnar och lär och verkligen omhändertar dessa värdefulla erfarenheter inför framtiden också, avslutar Stefan Andersson.