Nationaldagsfirande i Kosovo

Den 6 juni firade den svenska kontingenten i Kosovo, det 23:e svenska styrkebidraget, Sveriges nationaldag.

KS 23 firade nationaldagen med gäster. Foto: Erik Wiskär/Försvarsmakten
Omstruktureringsenheten tackades för ett bra arbete.
Omstruktureringsenheten tackades för ett bra arbete. Foto: Erik Wiskär/Försvarsmakten
Omstruktureringsenheten tackades för ett bra arbete. Foto: Erik Wiskär/Försvarsmakten

Nationalsången sjöngs och fyrfaldigt leve utbringades för Sverige. Utöver nationaldagsfirande invigdes det nyetablerade National Support Element (NSE) Tre Kronor på Camp Film City. Under samma ceremoni avtackades omstruktureringsenheten efter ett väl genomfört arbete att etablera kontingenten på Camp Film City samt avveckla Camp Victoria.

I samband med avtackandet tilldelades kapten Ralf Engelmark och Major Josephine Boswell ur omstruktureringsenheten CO SWECON:s coin för utomordentligt väl genomfört arbete under missionen.

Dagen avslutades med grillfest tillsammans med de skandinaviska kollegorna och övriga inbjudna gäster.