Med ena foten i 7. Bataljon – den andra i det civila

Har du funderat på att arbeta i ett insatsförband, men känner att du inte är redo att lämna dina studier eller din civila tjänst helt bakom dig? Då kan en intresseanmälan för tidvis tjänstgöring på 7. Bataljon vara rätt steg på vägen.

Vill du återknyta kontakten med Försvarsmakten, men inte på heltid? Då kan en tidvis anställning vara något för dig. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kapten Andreas Lunde, personalofficer och kapten Karl Gunnarsson, ställföreträdande kompanichef på 7. Bataljon vill knyta kontakt med fler som vill kombinera en civil tjänst med en militär tjänst.
Kapten Andreas Lunde, personalofficer och kapten Karl Gunnarsson, ställföreträdande kompanichef på 7. Bataljon vill knyta kontakt med fler som vill kombinera en civil tjänst med en militär tjänst. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Kapten Andreas Lunde, personalofficer och kapten Karl Gunnarsson, ställföreträdande kompanichef på 7. Bataljon vill knyta kontakt med fler som vill kombinera en civil tjänst med en militär tjänst. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Just nu rekryterar 7. bataljon till många olika tjänster. Förbandet har behov dels av heltidsanställda soldater, mekaniker, förare och plutonssignalist. Dels har de behov av att fylla på förbandet med 129 tidvis anställda soldater inom alla tjänstegrenar, från skyttesoldat till gruppchef såväl på skyttekompani som på logistikfunktion.

Kombinera med studier eller annat

En tidvis anställning innebär att man kombinerar ett arbete inom Försvarsmakten med till exempel studier eller något annat arbete. I dagsläget finns inga förbindande avtal som används mellan parterna, bara ett handslag bekräftar för förbandet att den enskilde är intresserad av att komma in i Försvarsmakten och tjänstgöra i perioder. 7. Bataljon upprättar sedan avtal tillsammans med den enskilde, där man kommer överens om vilka perioder denne ska tjänstgöra och var. Man är bara anställd och på förbandet den tid man faktiskt tjänstgör på förbandet eller är i insats. Detsamma gäller för ersättning, som bara utgår den tid man faktiskt tjänstgör på förbandet.

Inget att förlora

– Vi vill ha in så många intresseanmälningar som möjligt, säger kapten Andreas Lunde, personalofficer på 7. bataljon.  I det här läget förbinder man sig inte för någonting om man skickar in en ansökan om tidvis tjänstgöring, så man har inget att förlora.
Det man kan vinna är att man återknyter kontakten med Försvarsmakten och kommer in i förbandets gemenskap genom att tjänstgöra i förbandet på deltid. Allt enligt den överenskommelse man skapar med förbandet. I dagsläget kan man inte kräva tjänstledighet från sina studier eller från sin arbetsgivare för att tjänstgöra i Försvarsmakten, så det kräver ett stöd från utbildningsenhet eller arbetsgivare.

Rätt bakgrund

– De som söker tidvis anställning och har rätt bakgrund kommer att kallas till ett informationsmöte efter sommaren. Därefter genomförs tester, precis som för alla andra som söker anställning hos oss, säger Andreas Lunde.
Den som söker måste ha genomfört svensk värnplikt, eller en grundläggande militär utbildning (GMU). Testerna består av fysiska tester, intervju och läkarundersökning.
– Den som blir godkänd för tidvis anställning skriver inte på något bindande avtal. I praktiken är det en muntlig överenskommelse, en avsiktsförklaring, mellan förbandet och den enskilde om vad tjänstgöringen ska innefatta. Vår målsättning är att involvera de tidvis anställda i några aktiviteter och förbandsövningar per år, för att de senare ska kunna delta i insats om det blir aktuellt, säger Andreas Lunde.