Internationell uppgörelse i marin femkamp

Tävlingar på marken, på ytan och under vatten är vad som väntar deltagarna i Nordiska mästerskapen för marin femkamp. Spelen invigs under söndagen den 12 juni på Amfibieregementet, som nästa år arrangerar världsmästerskapen i samma tävling.

”Marina femkampen är rolig, komplex och den leder till tjänsten”, säger tävlingsledaren kapten Peter Cullemark. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Livräddning och Hindersim är de två grenarna som ska utföras i simsängen. Kalle Högberg från Idrottsavdelningen på Amf1 beskriver hur tävlingarna går till.
Livräddning och Hindersim är de två grenarna som ska utföras i simsängen. Kalle Högberg från Idrottsavdelningen på Amf1 beskriver hur tävlingarna går till. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
På fyra meters djup ska utövarna rädda en docka under livräddningsmomentet.
På fyra meters djup ska utövarna rädda en docka under livräddningsmomentet. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Livräddning och Hindersim är de två grenarna som ska utföras i simsängen. Kalle Högberg från Idrottsavdelningen på Amf1 beskriver hur tävlingarna går till. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
På fyra meters djup ska utövarna rädda en docka under livräddningsmomentet. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

Omkring 60 tävlande från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Brasilien gör upp om medaljerna i årets mästerskap. Idrottsavdelningen på regementet är nu i slutspurten av sitt planeringsarbete med tävlingen.
– Arbetet började i höst, men det är sedan januari som det mesta av arbetet har tagit vid, säger tävlingsledaren, kapten Peter Cullemark. 
Årets arrangemang är ett led i satsningen mot nästa års världsmästerskap på Berga. Då väntas antalet länder öka från sex stycken till uppemot 20 representerade nationer.
 
De fem grenarna är följande: Hinderbana, livrädding, sjömanskap, hindersim och slutligen amfibiesim. Enligt tävlingsledarna är alla grenar spektakulära på sitt sätt, men att hinderbanan är lite mer krävande än de andra.

På land och i vattnet

Själva sporten härstammar från 50-talets Italien och är i dagsläget inte så stor. Den verkar dock vara på uppgång. En snabb titt på grenarna ger insikten att träningen för marin femkamp är relevant för soldater och sjömän, inte minst för anställda i amfibiekåren. Peter Cullemark förtydligar:
- Marina femkampen är rolig, komplex och den leder till tjänsten, berättar han och syftar på att grenarna utförs på land, på ytan och under vattnet.

De nordiska mästerskapen varar fram till onsdag i nästa vecka. Idrottsavdelningen betonar att hela arrangemanget kräver mer än deras insatser. Sammanlagt rör det sig om ungefär 20 personer som arbetar med genomförandet. Det berör allt från sekretariat, expedition och domare till transporthjälp.

Vilken nation som kommer representeras högst upp på pallen på onsdag eftermiddag återstår att se. Men, tävlingsledaren Cullermark hymlar inte med sina förväntningar.
– Vi har definitivt guldchans, säger han om Sveriges medaljchanser.