Gustaf Fahl tar över vid Ing 2

Med lång erfarenhet inom Försvarsmakten och nyss hemkommen från insats i Afghanistan tar Gustaf Fahl sig nu an nya uppgifter och utmaningar.– Det är roligt att få återvända till min barndomsstad Eksjö.  Och särskilt att få göra det i rollen som garnisonschef och chef Ing 2, säger Gustaf.

Tommy Karlsson lämnar över Ing 2 fana och chefsskap till Gustaf Fahl. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Gustaf Fahl berättar för personalen om sina framtida tankar och idéer.
Gustaf Fahl berättar för personalen om sina framtida tankar och idéer. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ing 2 fana.
Ing 2 fana. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Tommy Karlsson går nu mot nya uppgifter inom Försvarsmakten.
Tommy Karlsson går nu mot nya uppgifter inom Försvarsmakten. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Gustaf Fahl berättar för personalen om sina framtida tankar och idéer. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ing 2 fana. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Tommy Karlsson går nu mot nya uppgifter inom Försvarsmakten. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Gustaf tycker att det är en spännande tid Försvarsmakten har framför sig med införandet av det nya personalförsörjningssystemet, vilket ersätter värnplikten.
– Jag är dock inte ett dugg orolig för regementets rekryteringskraft. Ingenjörfunktionen har även i framtiden en avgörande roll att spela, både i vårt nationella försvar och vid internationella insatser. Det är också särskilt glädjande att vi får förre chefen Ing 2, överste Tommy Karlsson, i rollen som ansvarig för framtagande av systemet för tidvis anställda soldater. Vilket är avgörande för insatsorganisationens tillväxt och förmåga.

I talet vid överlämningsceremonin pratar överste Tommy Karlsson om de uppgifter och utmaningar som varit under de senaste åren och vilka framgångar som regementet haft och har.
– Det är inte med glädje jag lämnar er idag, jag kommer att sakna Er och mina år vid regementet. Men det är med stora förhoppningar om en ljus framtid för såväl garnisonens förband som för Ing 2. Det finns för närvarande inga mörka moln över vår verksamhet, vi behövs, våra förband räddar liv i insatser och vi är efterfrågade, avslutar Tommy sitt tal vid överlämningsceremonin.

Som traditionen sig bör deltog även Smålands Karoliner, Smålands Husarer och kamratföreningarna vid Ing 2 och I 12. Och för musiken ansvarade Hemvärnets musikkår Eksjö, Jönköping-Husqvarna.