Fortsättning följer för NBG-soldater

När nu beredskapsperioden för Nordic Battlegroup tagit slut ges det möjlighet för soldaterna att stanna kvar i Försvarsmakten och få anställning vid de ordinarie insatsförbanden. Vid Ledningsregementet har 72 stycken valt att fortsätta.

Många fick mersmak efter att ha arbetat i Nordic Battlegroup och går nu vidare mot nya utmaningar i Försvarsmakten. Foto: Mimmi Granat/Försvarsmakten

Soldaterna kommer att arbeta vid telekrigbataljonen, sambandsbataljonen, ledningsplatsbataljonen samt vid vårt nya förband ROL/FHQ (Rörlig Operativ Ledning/Force Headquarters) som blir ett stående förband med uppgift att stötta Högkvarteret vid insatser.

– Det är glädjande att så många valt att stanna kvar i Försvarsmakten och vid Ledningsregementet. Vi hoppas på att kunna erbjuda dem intressanta och givande arbetsuppgifter framöver. Som anställda i insatsförband kommer de att övas och förberedas för att senare kunna ingå i insatser såväl nationellt som internationellt, säger Eva Wikman, HR-chef vid Ledningsregementet.

Ledningsregementet rekryterar löpande till befattningar inom allt från Ledning och Samband till Telekrig och Psykologiska operationer.