Ett berikande år i NBG

Den 30 juni avslutar Nordic Battlegroup (NBG) sin beredskap. Kapten Richard Pålsson går ur beredskap och avrustar därmed den militärpolispluton, som han ansvarat för att leda inom ramen för NBG.

Några representanter ur MNMP uppställda på Livgardet. Chefen, Richard Pålsson i mitten främre raden. MP-förare Martin Sällqvist längst till höger främre raden. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

- Det har varit en utmaning att få fem nationer att gå mot gemensamma mål och bli en fungerande pluton, säger Richard Pålsson, som är chef för MNMP (Multinational Military Police) till och med den 30 juni.
- NBG har varit en positiv upplevelse genom att man fått träffa och arbeta med folk inom och utom Sveriges gränser.

Skarp tjänst och utbildning

Eftersom 15. militärpoliskompaniet varit under utbildning har det funnits desto mer att göra för de färdiga MP-soldaterna inom NBG. Under våren har de arbetat skarpt med nationell och internationell verksamhet, med övningar som Cold Response, Viking 11 och Sleipner. De har samtränat med 15. MP-kompaniet och utbildats i Danmark (United Nations Military Police Course, UNMILPOC) inom NORDEFCO.
- Jag är väldigt nöjd med plutonen och dess resultat, trots vissa skillnader när det gäller hur vi ser på det taktiska lösandet av MP-tjänsten mellan nationerna. Skillnaden i utrustning är också märkbar mellan länderna, säger Richard.

Richard menar att MP-plutonen är den mest multinationella enheten inom NBG tillsammans med (F)HQ (Force Headquarters) då de andra har arbetat som nationella enheter inom NBG. På MP-plutonen har de alltid verkat gemensamt från flera nationer. Ett bra nordiskt utbyte.

Intressant vår

- Det har varit en intressant vår att följa ur säkerhetspolitisk synpunkt och jag var ett tag säker på att vi skulle få åka någonstans, säger Richard. Nu blir det kul att gå vidare mot nya mål, men det är tråkigt att tappa kontakten med soldaterna.
Samtliga inom MNMP har uttryckt en vilja att fortsätta inom 15. MP-kompaniet.
- Det känns positivt, det måste innebära att alla är nöjda och glada med den erfarenhet de fått, säger Richard.

Yngst i plutonen

Detta bekräftas av 20-åriga Martin Sällqvist, som varit den yngste i MP-plutonen. Martin har varit i beredskap som militärpolisförare. Han rekommenderar gärna andra att ta sig an en uppgift inom NBG.
- Absolut! Det har varit ett bra år med bra övningar och bra utbildning, såsom UNMILPOC, säger Martin.
Martin gjorde sin värnplikt som militärpolis, och han tyckte att det kändes naturligt att söka till NBG för att få mer erfarenhet. Han tycker att han har fått precis det, trots att förbandet inte har varit insatta för EU:s räkning under året som gått.
- Jag visste att det var beredskap som var huvuduppgiften och NBG har varit en jättebra erfarenhet överhuvudtaget med bra kamratskap. Nu blickar jag framåt och hoppas att det finns möjlighet att fortsätta som anställd på 15. MP-kompaniet på Livgardet, säger Martin.