Erfarenheter samlas in

Den första juli avslutar Nordic Battlegroup sin beredskap. Under tiden arbetet med NBG11 pågått har massor av erfarenheter dragits. Många av dessa har redan omsatts i praktiken och lett till ett mycket gott resultat.  Nu samlas alla dessa lärdomar in i syfte att bidra till utvecklingen och bygga för framtiden:–Det här är ett otroligt viktigt arbete, säger Mikael Mickels som ansvarar för processen.

Seppo Määttä från Finland jobbar på (F)HQ med att samla in erfarenheter från Nordic Battlegroup. Foto: Anders Karlsson/Försvarsmakten
-Det här är ett otroligt viktigt arbete, säger Mikael Mickels som ansvarar för utvärderingen.
-Det här är ett otroligt viktigt arbete, säger Mikael Mickels som ansvarar för utvärderingen. Foto: Anders Karlsson/Försvarsmakten
-Det här är ett otroligt viktigt arbete, säger Mikael Mickels som ansvarar för utvärderingen. Foto: Anders Karlsson/Försvarsmakten

Mikael Mickels är chef för J7, den avdelning vid NBG:s högkvarter (F)HQ som ansvarar för träning, utbildning och utvärdering. Han och hans medarbetare har haft några hektiska veckor:
–Det här är ett digert jobb, säger han.
Samma dag som beredskapen upphör ska NBG (F)HQ rapport vara färdig och skickas till alla de sex länder som ingår i NBG. Förbanden i NBG slutför nu också sin erfarenhetshantering och Försvarsmaktens högkvarter ansvarar parallellt med detta för återrapportering till EU efter beredskapsperioden.
–Vi berättar vad som åstadkommits, hur vi arbetat, vad som varit bra och vad som kan förbättras, säger Seppo Määttä  från Finland som också han jobbar på J7.
För att få in så många erfarenheter som möjligt har (F)HQ bland annat anordnat seminarier tillsammans med förbanden i Nordic Battlegroup:
–Det är mycket viktigt att vi får in väl analyserade synpunkter på bred front. Ett arbetssätt som kanske har fungerat bra för våra större förband, har varit svårare för mindre och specialiserade enheter som t.ex., kartcellen som bara består av fyra personer, säger Seppo Määttä.

NBG unikt

Mikael Mickels tycker att alla som arbetat i NBG ska känna stolthet över vad stridsgruppen uträttat:
–Det vi gjort i NBG är på många sätt unikt. Vi har haft flera år på oss att utveckla och öva olika koncept. Genom att ta till vara på väl fungerande metoder och säkerställa kunskapsöverföring  till våra efterföljare hoppas vi ha bidragit till en positiv utveckling av Försvarsmaktens förmågor , avslutar Mikael Mickels.