BALTOPS – ur pilotens perspektiv

6-17 juni deltar 172:a stridsflygdivision ur F 17 i övning BALTOPS. Övningen syfte är att öka deltagarnas förmåga att genomföra samordnade operationer med flygstridskrafter och marina stridskrafter.

Svensk JAS 39 Gripen och tysk Tornado samövar under BALTOPS med en amerikansk kryssare av Ticonderoga- klass (USS Philippine sea CG-58). Foto: Försvarsmakten

För flygförarna på 172:a division har tiden innan övningen varit späckad av den dagliga verksamheten. Detta har gjort att divisionsmedlemmarna fått jobba hårt för att hinna förbereda sig inför BALTOPS. Framförallt handlar förberedelser om att läsa och förstå övningens upplägg, regelverk och att börja planera för alla de flygpass som ska genomföras under övningen.

De flygförare som har det sammanhållande ansvaret för divisionens deltagande i övningen har dessutom sedan flera månader var inblandade i planering av övningen. Denna fortgår ända till dess övningen börjar. Det är väldigt många deltagande länder och enheter som skall samordnas. Dessutom behöver de flesta piloter läsa på lite extra om de deltagande ländernas olika fartyg som ingår i övningen.

Regler

I alla övningar, nationella som internationella, finns regler. Dessa måste noga penetreras av deltagarna så att de kan följas. Reglerna finns där för att göra övningen så säker och effektiv som möjligt. Under BALTOPS rör sig flygplanen i flera olika länders luftrum vilket gör att det måste finnas diplomatiska tillstånd för varje flygplan som flyger i övningen.

Divisionens intryck

Att delta i stora övningar med andra länder är otroligt värdefullt för en stridsflygdivision.
– Vi bygger upp ett gemensamt sätt att genomföra operationer, och lär oss mycket av de andra deltagande länderna, förklarar en av piloterna. Detta gör att vi är bättre förberedda på att delta i internationella operationer samtidigt som vi bygger upp vår egen förmåga att genomföra denna typ av operationer på hemmaplan.

Hur går det?

Snart halvvägs in i övningen har 172:a division flugit anfall mot fartyg tillsammans med tyska Tornado och flugit uppdrag för att skydda fartyg både med och mot danska F-16.

– Detta har varit spännande då vi under flygpassen har blivit ledda av både amerikanska och holländska flygstridsledare som sitter ombord på de olika fartygen, säger en av piloterna som precis landat och fortsätter:
– Så här långt har övningen gått bra för svensk del. Vi lär oss mycket hela tiden och verksamheten har bedrivits på ett säkert sätt hela tiden.