Baltops – summering och eftertanke

Övning Baltops är över för F 17:s del och nu börjar det stora arbetet med att summera alla de erfarenheter som dragits under övningen. Övningen har innehållit många olika typer av moment och har därmed gett 172:a stridsflygdivision en stor flora av erfarenheter.

På uppdrag under övningen Baltops Foto: 172.stridsflygdivisionen/Försvarsmakten

– Magic, four-ship Gator 61 entering CAP hot, state 402+ tiger fast 50 minutes.
– Gator 61, Magic copies.
– Gator 61, Magic, Picture, two groups range 10, lead group bullseye 225, 66, thirteen thousand, hot. Trail group bullseye 225, 75, twelve thousand, hot.
– Magic, Gator 61 committing south west. 1 and 2 in the lead.   

Så kan det låta när en fyrgrupp Jas 39 Gripen inleder en luftförsvarsövning med amerikansk ledning.

Att ledas av flygstridsledare från andra nationer.

Under övning Baltops leds de svenska flygplanen av flygstridsledare som sitter på amerikanska och holländska fartyg samt från ett Nato-ledningsflygplan av typ E-3 AWACS. Att ledas av andra länders flygstridsledare fungerar väl för de svenska piloterna då de under många års tid använt sig av samma engelska radioterminologi som Nato.

– Givetvis kan det uppstå lägen då man av någon anledning missförstår varandra, men det kan i de allra flesta fall redas ut snabbt, säger en av piloterna efter ett flygpass.

Sammansatta flygoperationer. COMAO

COMAO eller Composite Air Operations är flygoperationer av större karaktär där flera olika flygplanstyper och förband verkar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

Under Baltops har ett antal COMAO genomförts. Dessa har främst syftat till att öva genomförandet av anfall mot fartyg som är skyddade av jaktflyg. Detta innebär att ett antal attackflygplan med uppgift att slå ut ett eller flera fartyg skyddas av eget jaktflyg från angrepp av fientligt sådant.

  Reflektioner

Så här vid övningens slut snurrar många tankar på divisionen. Många erfarenheter har dragits och divisionen har fått en nyttig ”boost” i att öva med andra nationer. Övningsstaben har funnits i Tyskland vilket gjort att daglig kommunikation dit varit nödvändig. Divisionen har även haft en representant på plats i staben vilket på många sätt gjort denna kommunikation enklare.

– Det är fantastiskt att kunna delta i en multinationell övning i denna storlek med både marina stridskrafter och flygstridskrafter direkt från vår hemmabas. Det ger en otroligt bra övningseffekt till en låg kostnad, säger divisionschef Tommy Peterson.