Veteraner hedrade med ceremoni

På söndagseftermiddagen genomfördes Veterandagen vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Vid ceremonin medverkade försvarsminister Sten Tolgfors och överbefälhavare Sverker Göranson som också delade ut Försvarsmaktens nyinrättade medalj till sårade i strid.

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld och silver.
Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld och silver. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
ÖB delar för första gången ut Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Mottagare denna gång var Mikael Thorén, Robin Hedlund och David Ström som alla sårades under tjänstgöring i FS 17.
ÖB delar för första gången ut Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Mottagare denna gång var Mikael Thorén, Robin Hedlund och David Ström som alla sårades under tjänstgöring i FS 17. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Även vid Bodens garnison genomfördes en veteranceremoni som leddes av ställföreträdande chefen för Norrbottens regemente, överste Torbjörn Larsson (th).
Även vid Bodens garnison genomfördes en veteranceremoni som leddes av ställföreträdande chefen för Norrbottens regemente, överste Torbjörn Larsson (th). Foto: Wilhelm Guldbrand/Bodens garnison
Försvarsmaktens medalj för sårade i strid i guld och silver. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
ÖB delar för första gången ut Försvarsmaktens medalj till sårade i strid. Mottagare denna gång var Mikael Thorén, Robin Hedlund och David Ström som alla sårades under tjänstgöring i FS 17. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera
Även vid Bodens garnison genomfördes en veteranceremoni som leddes av ställföreträdande chefen för Norrbottens regemente, överste Torbjörn Larsson (th). Foto: Wilhelm Guldbrand/Bodens garnison

Veterandagen är en årligt återkommande ceremoni för att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära operationer och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Tidigare har liknande ceremonier hållits i anslutning till FN-dagen den 24 oktober, men sedan 2008 är det den 29 maj som gäller. Nytt för i år är att veterandagen har fått myndighetsgemensam status.

– Det är riskfyllda och utsatta uppdrag att arbeta i länder med svåra konflikter för en bättre framtid. Uppoffringar vi aldrig får glömma och som förtjänar allas vår respekt, sa ÖB Sverker Göranson.

Försvarsminister Sten Tolgfors talade om den svenska tradition av internationell solidaritet och ansvarstagande som Sveriges cirka 100 000 veteraner är en del av:

– När krisen kommer finns Sverige. Därför är det självklart att å min och regeringens vägnar tacka för era insatser. Firandet av veterandagen är en del i detta tack, sa Sten Tolgfors.

Ceremonin ramades in av marinens musikkår, fanvakt och honnörsstyrka. Vid FN-monumentet lades kransar ned. Chefen för rikskriminalpolisen Klas Friberg och Försvarsmaktens fältprost Sten Elmberg höll varsitt anförande. Fredsbaskrarnas utmärkelse Peacekeeper of the Year delades ut till Stig von Bayer för hans livslånga engagemang i fredens tjänst.

Nyinrättad medalj

Försvarsmaktens nyinrättade medalj för sårade i strid delades ut för första gången. Medaljen finns i guld och silver och bärs i ett band där det röda symboliserar blod och det svarta sorg. Silvermedaljen delas ut till försvarsmaktspersonal som skadats i strid. Guldmedaljen kan postumt delas ut till den som stupat i strid. På medaljerna finns en lagerkrans och texten ”Med livet som insats” och ”För Sverige” samt namn på den som får den. Vid söndagens ceremoni fick tre personer som skadats vid sin tjänstgöring i Afghanistan ta emot silvermedaljen av överbefälhavare Sverker Göranson. Dessutom delades Försvarsmaktens förtjänstmedalj ut till personer som gjort särskilt berömvärda insatser i Afghanistan.

Den 6 juni vid Kungliga slottet i Stockholm delas ytterligare medaljer ut.  Personal ur FS 19 medaljeras senare under året. Kommande år uppmärksammas de som sårats i strid i Libanon, Bosnien, Liberia och Kosovo.