Stort minfynd oskadliggjort i Afghanistan

Den afghanska polisen, ANP, fann nyligen ett parti om 200 stridsvagnsminor i provinsen Sar-e Pul i det svensk-finska ansvarsområdet.  – I fel händer kan minorna användas i attacker mot civilbefolkningen och afghanska och internationella säkerhetsstyrkor, säger major Gary Campbell, stabsofficer vid EOD-plutonen på PRT MES.

Omkring 900 kg sprängmedel kunde fråntas det väpnade motståndet i norra Afghanistan och senare oskadliggöras genom två kontrollerade sprängningar. Foto: FS 20/Försvarsmakten
Den afghanska polisen, ANP, fann nyligen ett parti om tvåhundra stridsvagnsminor i Sar-e Pul, i det svensk-finska ansvarsområdet.
Den afghanska polisen, ANP, fann nyligen ett parti om tvåhundra stridsvagnsminor i Sar-e Pul, i det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: FS 20/Försvarsmakten
"I fel händer kan minorna användas i attacker mot civilbefolkningen ochafghanska och internationella säkerhetsstyrkor" säger major Gary Campbel, stabsofficer vid EOD-plutonen.
"I fel händer kan minorna användas i attacker mot civilbefolkningen ochafghanska och internationella säkerhetsstyrkor" säger major Gary Campbel, stabsofficer vid EOD-plutonen. Foto: FS 20/Försvarsmakten
Den afghanska polisen, ANP, fann nyligen ett parti om tvåhundra stridsvagnsminor i Sar-e Pul, i det svensk-finska ansvarsområdet. Foto: FS 20/Försvarsmakten
"I fel händer kan minorna användas i attacker mot civilbefolkningen ochafghanska och internationella säkerhetsstyrkor" säger major Gary Campbel, stabsofficer vid EOD-plutonen. Foto: FS 20/Försvarsmakten

Explosive Ordnance Disposal Group, EOD-gruppen, vid den svensk-finska styrkan i Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) kallades till platsen för att stödja polisen med att omhänderta ammunitionen. Omkring 900 kilo sprängmedel kunde därmed tas ifrån det väpnade motståndet i norra Afghanistan och senare oskadliggöras genom två kontrollerade sprängningar.

– Det är en stor ammunitionsgömma som har upptäckts av afghanska säkerhetsstyrkor i norra Afghanistan. Motståndarna har nu mist ett viktigt vapen mot den afghanska regeringen och de nationella och internationella säkerhetsstyrkorna, säger major Gary Campbell.

Till vardags tjänstgör EOD-gruppen vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö. Ing 2 utbildar EOD-personal för både nationell och internationell tjänstgöring. I Afghanistan används expertisen under planering och genomförande av operationer och patruller. De ska bland annat söka och röja hemmagjorda vägbomber, så kallade IED:er (Improvised Explosive Device), från vägar som är ett vanligt förekommande hot i Afghanistan.

– Längs med den ringväg som binder södra och norra Afghanistan samman är vägbomber en del av motståndarnas väpnade kamp mot de afghanska säkerhetsstyrkorna och mot Isaf. De som drabbas värst av IED:er är dock civilbefolkningen. Militär personal har skydd av olika slag till skillnad från civila. Militär personal drabbas ändå av skador och dödsfall på grund av vägbomber om än inte till lika hög grad som civila, säger operationschef för den svensk-finska styrkan vid PRT MeS, överstelöjtnant Per Nilsson.

Alla soldater har utbildning i hur de ska upptäcka och minska sannolikheten att utsättas för IED:er i området. Samlingsbegreppet är Counter IED (C-IED). På ett effektivt och säkert vis genomförs ständigt åtgärder för att eliminera IED-hotet. En god kontakt med lokalbefolkningen är en viktig hörnsten i arbetet mot IED:er.

– Vi anpassar hela tiden vårt taktiska uppträdande liksom skydden för personal och fordon; allt för att stå oss mot IED-hotet. Hur avancerade de åtgärderna än är kan inget ersätta uppgifter om IED:er från lokalbefolkningen som ofta leder till att vi kan förstöra bomben, innan någon kommer till skada, överstelöjtnant Per Nilsson.

– De känner terrängen och ser, snabbare än oss, Isaf, om något i terrängen skulle vara avvikande.

Användningen av hemmagjorda vägbomber har de senaste åren ökat i de områden där svenska styrkor verkar och våra förband har utsatts för flera sådana attacker. Ett par av dessa har medfört att personal dödats och skadats.