Stafettpinnen överlämnad i Afghanistan

Omkring 500 nya svenska soldater tog under måndagen över stafettpinnen från den styrka som varit på plats i Mazar-e-Sharif sedan i slutet av förra året. De nya soldaterna fortsätter på samma uppdrag i Afghanistan: att ge understöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna i fyra provinser.

Inför lokala afghanska och internationella hedersgäster tog styrkechefen Rickard Johansson befälet.”Det är en stor ära att ha fått detta uppdrag att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna och i slutändan det afghanska folket”, sade Rickard Johansson. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Kompanichefen Anders Eckerberg tillsammans med sina soldater uppställda under den gassande afghanska solen.
Kompanichefen Anders Eckerberg tillsammans med sina soldater uppställda under den gassande afghanska solen. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Ett 20-tal afghanska journalister från landets norra delar kom för att ställa sina frågor till både den avgående chefen och nye chefen för insatsen.
Ett 20-tal afghanska journalister från landets norra delar kom för att ställa sina frågor till både den avgående chefen och nye chefen för insatsen. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Kompanichefen Anders Eckerberg tillsammans med sina soldater uppställda under den gassande afghanska solen. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten
Ett 20-tal afghanska journalister från landets norra delar kom för att ställa sina frågor till både den avgående chefen och nye chefen för insatsen. Foto: Pelle Vamstad/Försvarsmakten

Vid en pressträff som skedde i anslutning till överlämningen var de afghanska journalisterna mest intresserade av att höra om svensk trupp och civila biståndsinsatser även i forstsättning kommer att finnas på plats i samtliga fyra provinser. ”Ja”, blev svaret både från avgående chefen, Michael Nilsson, och från tillträdande befälhavaren Rickard Johansson.

Hemma i Sverige har Skaraborgs regemente, P4, ansvarat för rekrytering av den nya styrkan och det är efter nästan ett halvt års utbildning på olika förband som soldaterna landat och installerat sig i Afghanistan.

Bland de samlade under ceremonin fanns några av styrkans närmaste samarbetspartners, med representanter på högsta nivå från den afghanska armén, ANA, från landets polis samt politiker. Den svensk-finländska insatsen arbetar konsekvent tillsammans med afghanska motparter både på den militära och på den civila sidan, betonar Rickard Johansson:

– Vårt uppdrag är att stötta våra afghanska kollegor, inte att själva bestämma vad som ska göras. På det viset tar de afghanska myndigheterna hela tiden steg framåt att själva kunna göra jobbet att upprätthålla säkerhet så att civil utveckling kan ske.

Det har nu gått över fem år sedan Sverige fick ansvaret för ett Provincial Reconstruction Team, ett så kallat PRT, i Mazar-e-Sharif. I enlighet med det blocköverskridande riksdagsbeslut som säger att Sverige ska finnas på plats i Afghanistan ska den civila närvaron vid den svenska campen öka med sikte på att det småningom ska ha en civil chef.

– Vi tar vid där FS20 slutade. Vårt bidrag till den internationella insatsen här i Afghanistan måste ses som en del av en helhet, där vi ska göra vad vi kan för att lägga ännu en byggsten till de som redan finns här, säger Rikard Johansson, chef för den svenska Afghanistanstyrkan.