Sjukvård under insats

Om riksdag och regering så bestämmer kan Försvarsmakten på kort varsel sättas in i olika insatser både i Sverige och utomlands. För att kunna genomföra dessa insatser krävs att hälso- och sjukvårdspersonal finns på plats. I denna film kan du se hur vardagen ter sig och få ta del av synpunkter och funderingar hos hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i insatser. Välkommen till vår verklighet!