ÖB medaljerar sårade soldater

Söndagen den 29 maj firas veterandagen vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

En nyinrättad medalj till sårade i strid kommer att delas ut av överbefälhavare Sverker Göranson. I år delas den ut till soldater som sårats i strid i Afghanistan. Försvarsminister Sten Tolgfors håller också ett anförande under ceremonin.

Samtliga förband representeras genom förbandschef och fanor. Förutom Försvarsmakten är representanter för olika myndigheter som Rikspolisstyrelsen,  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotteakademin, Kriminalvården och Sida inbjudna att delta. Även Fredsbaskrarna deltar.

Media inbjuds att delta vid ceremonin. Efter ceremonin finns det tid för enskilda intervjuer med ÖB och försvarsminister Sten Tolgfors.

TID: 1430 (samling 1420 vid pressfållan)

PLATS: FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.