Komplexa moment och samverkan över gränserna

På övningens haveriplats ligger flera svårt skadade soldater som tas hand om sjukvårdare, en är helt utan andning och puls. En bit längre bort släcker brandmännen resterna av en havererad helikopter 14 och runt haveriplatsen har en skyttegrupp säkrat och spärrat av området.

Skadad figurant tas om hand av sjukvårdare i väntan på transport. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
En helikopter 15 går ner för landning på basen i Hagshult.
En helikopter 15 går ner för landning på basen i Hagshult. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
En skadad figurant bärs ombord på TP84 Hercules för evakuering.
En skadad figurant bärs ombord på TP84 Hercules för evakuering. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
Helikopter 14 deltog under övningen, och det var första gången helikoptern lämnade Malmen efter den formella överlämningen till Försvarsmakten 11 maj.
Helikopter 14 deltog under övningen, och det var första gången helikoptern lämnade Malmen efter den formella överlämningen till Försvarsmakten 11 maj. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
En helikopter 15 går ner för landning på basen i Hagshult. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
En skadad figurant bärs ombord på TP84 Hercules för evakuering. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten
Helikopter 14 deltog under övningen, och det var första gången helikoptern lämnade Malmen efter den formella överlämningen till Försvarsmakten 11 maj. Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten

På den tillfälligt upprättade flygbasen i Hagshult står ett TP 84 Hercules redo att ta ombord de skadade för evakuering och vidare vård. Det hela kompliceras ytterligare av att man fått uppgift om att helikoptern innan den havererade blivit beskjuten av fiender.

Ovanstående haveriövning med stort masskadeutfall är bara ett exempel på de tuffa och lärorika uppgifter de övande soldaterna ställs inför under Helikopterflottiljens två veckor långa funktionsövning som just nu pågår i Hagshult och Skillingaryd. Övningen är samtidigt en slutövning för de frivilliga soldater som genomfört sin grundutbildning, och som snart rycker ut från Helikopterflottiljen. Under 10 månader har de utbildats mot att försvara, upprätta och driva helikopterbataljonens bas.

– Det är glädjande att möta så många positiva människor som jag gjort när jag inspekterat övningen. Först och främst soldaterna. Dessa tjejer och killar har valt att frivilligt göra 11 månaders grundutbildning utan löften om anställning i Försvarsmakten. De är extremt motiverade och har nått en mycket hög utbildningsnivå. Jag hoppas att vi får möjlighet att se många av dessa som kollegor i Försvarsmakten när de muckar, säger Magnus Westerlund, chef för Helikopterflottiljen.

Även Hemvärnet i Östergötland deltar i övningen med ett underrättelsekompani, vilket möjliggör samövning och ytterligare nyttiga moment för alla deltagare.

– Ju fler vi är som deltar under övningen desto mer utmanande och komplex blir den. Det tar ett par dagar att komma in i det, men jag tycker att vi har kommit igång ordentligt och gör det vi ska. Min förhoppning med övningen är att deltagarna ska lära sig att samarbeta över gränserna, både inom förbandet men också med andra förband. Visst uppstår det ibland friktioner, men det är bara positivt att det händer nu när vi övas och inte när vi är i insats någonstans i världen. Och visst kan det kännas tungt och jobbigt ibland, men då ska man komma ihåg att också sådana stunder leder oss framåt, säger Peter Hagsköld, övningsledare.

Förutom att samtliga av Helikopterflottiljens helikoptersystem har flugit under övningen, så har även LSS/Flygskolan stöttat med en SK60, och transportflyget från F7 med en TP 84 för såväl strategisk transport av helikopter 15 som trupptransport och casevac (evakuering av skadad person).