Förnödenheter från ovan

Flygplanet av modellen TP 84, en Hercules låg på cirka 200 meters höjd över havet. En bit därifrån väntade enheter ur andra amfibiebataljonen beredda att bärga förnödenheter som snart skulle fällas från planet. Att kunna ta emot mat och vatten under pågående operationer är viktig kunskap som måste övas.

Tre kollin med förnödenheter till förbandet, fälls från planet. Foto: Fredrik Herlitz/Försvarsmakten
Fallskärmanas uppgift är att bromsa fallet.
Fallskärmanas uppgift är att bromsa fallet. Foto: Fredrik Herlitz/Försvarsmakten
Lasten bärgas med hjälp av en lätt trossfärja.
Lasten bärgas med hjälp av en lätt trossfärja. Foto: Fredrik Herlitz/Försvarsmakten
Fallskärmanas uppgift är att bromsa fallet. Foto: Fredrik Herlitz/Försvarsmakten
Lasten bärgas med hjälp av en lätt trossfärja. Foto: Fredrik Herlitz/Försvarsmakten

Rampen på planet öppnades och tre kollin fälldes. Ganska snart utvecklades fallskärmarna som hjälpte till att bromsa upp farten på lasten. Planet flög snabbt vidare och bataljonens personal påbörjade bärgningen.

För att skapa uthållighet hos soldater och officerare under pågående operationer är tillförsel av förnödenheter nödvändig. Amfibieförbandet agerar i regel autonomt och har alltid förnödenheter med för att kunna lösa uppgifter under en längre period, men ibland kan det ändå uppstå behov av olika slag och därför behöver olika alternativ av förnödenhetstillförsel övas.

Flygfällning övar land och vatten

Flygfällning av materiel kan genomföras både över land och över vatten, även i mörker.

Ett kolli kan innehålla allt som ett förband kan behöva till exempel mat, vatten eller medicin. Innehållet packas med stötdämpande materiel för att klara fallet. För att lasten ska vara hel när den väl har nått marken eller vattenytan och att den ska hamna på målet, görs noggranna beräkningar på bland annat vikt och vindriktningar.

Lika väl som fällande personal är förberedda så måste också mottagande enhet veta hur de ska hantera lasten, därför utbildas förbandet i hantering av fälld materiel.

Snabba och exakta leveranser

Under övningen på Gotland (SWENEX II), genomfördes en land- och en sjöfällning av personal ur hoppmästargruppen vid fallskärmsavdelningen från förbandet K 3.

Innehållet som fälldes över havet bestod av vatten och förnödenheter. En lätt trossfärja och en grupp-båt ur amfibiebataljonen tog hand om lasten, inte en helt lätt uppgift med ökande vindar. Materielen kan antingen lyftas upp med trossfärjans kran eller så kan lasten släpas in till grundare vatten för att där tas omhand.

En flygfällning ger snabba och exakta leveranser till enheter som kanske blivit avskurna från sitt förband.