Rekryterna tycker till om GMU

För nio veckor sedan stod de i jeans och T-shirt i kasernkorridorerna på Lv 6 och visste inget om militär verksamhet. Nu står de säkert i sin uniform och är redo att ge både beröm och kritik till den första omgången av GMU (Grundläggande militär utbildning). – Överlag är jag jättenöjd med allting här – utbildningen och befälen är jättebra, Lv 6, Halmstad, maten, allting! säger Stephanie Eriksson.

Jacob Flodén, MHS H, i livlig diskussion med medinflytandehandläggare Anders Eriksson och förtroendemannen Stefan Rosander. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Införandegruppen besöker också plutonens timme – en viktig del av rekryternas möjlighet till medinflytande över sin egen utbildning.
Införandegruppen besöker också plutonens timme – en viktig del av rekryternas möjlighet till medinflytande över sin egen utbildning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Införandegruppen besöker också plutonens timme – en viktig del av rekryternas möjlighet till medinflytande över sin egen utbildning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Den grupp som ansvarar för införandet av GMU är på uppföljningsbesök för att se om utbildningen följer den kursplan och det regelverk som satts upp för utbildningen, och för att möta rekryterna själva och höra deras åsikter. På varje pluton har två förtroendepersoner utsetts att föra de andras talan, och de står nu rad längst fram i salen och har inga problem att rakryggat föra fram både positiva och negativa synpunkter.

Själva utbildningen och befälen får mycket beröm av rekryterna, som konstaterar att de lärt sig oerhört mycket på väldigt kort tid, i ett högt tempo – ibland kanske för högt.
– Det är ett väldigt pressat schema, minst 48 timmar i veckan, konstaterar förtroendeman Johan Sutinen. Det saknas tid för återhämtning och reflektion.

Motiverade rekryter

Införandegruppen för GMU besöker alla förband som genomför utbildningen, och känner igen just den här synpunkten. De funderar redan på hur man kan skapa mer luft i utbildningen.
Stefan Wihlstrand från Militärhögskolan Halmstad, som varit med och tagit fram kursplan och innehåll, konstaterar att det hänger ihop med att den nya GMU är frivillig och att rekryterna har oerhört hög motivation att bli så bra som möjligt.
– Vid vårt besök på P 7 bad rekryterna att få fler kvällstjänster, så de kunde lära sig mer, säger han.

Under besöket på Lv 6 finns Jacob Flodén från Militärhögskolan med på den så kallade Plutonens timme, för att berätta om uppföljningsbesöket och fånga upp fler synpunkter.
– Vad är det bästa ni har upplevt under de här nio veckorna? frågar han, och får många positiva svar:

– Att vara i fält, och klara sig själv!
– Bättre självkännedom!
– Kul att se att man klarar grejer man aldrig trott att man skulle klara!

Kritik mot information

Det kommer också kritik, framför allt mot den information som lämnats vid antagningsprövningen om möjligheterna att byta inriktning och förband är hård och samstämmig från förtroendepersonerna, som ger många exempel på hur de trott att de lätt kunnat byta efter GMU, till exempel till ett jägar- eller amfibieförband. Men nu är det inte säkert att de kan byta från sin preliminära placering. Besökarna nickar instämmande, och bekräftar att de också är medvetna om bristerna i informationen under de första antagningarna, något som måste förbättras till kommande omgångar av GMU.
– Ni som är först ut i det här får vara lite av stigfinnare, vi lyssnar och tar åt oss allt ni säger,säger Lars Hammarlund, men påpekar också att man kan hinna med att göra och pröva många olika saker under åtta år som anställd soldat i Försvarsmakten.