Övning ger färdighet

– Vid stora björken mot dungen, gruppera, beordrar sergeant Robin Kankare. Understödsgruppen springer snabbt mot den utpekade platsen. Där monterar de ihop den tunga kulsprutan som har 12,7 millimeters kaliber, laddar och anmäler klart.

Understödsgruppen grupperar tung kulspruta. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
All utrustning bärs med av gruppen.
All utrustning bärs med av gruppen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ställföreträdande gruppchef Robin Kankare leder övningen.
Ställföreträdande gruppchef Robin Kankare leder övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
All utrustning bärs med av gruppen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ställföreträdande gruppchef Robin Kankare leder övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Snart får understödsgruppen en ny plats att gruppera på, snabbt plockas kulsprutan ner, tillhörande utrustning monteras fast på specialryggsäckar, lyfts upp på ryggarna och gruppen springer mot den nya platsen. Alla soldaterna i gruppen vet precis vad som skall göras och det råder inga som helst tveksamheter vem som löser vilken uppgift.

Robin Kankare som ledde dagens övning är ställföreträdande gruppchef på understödsgruppen. Han har varit anställd på Amf 1 i snart nio månader. Före det gjorde han sin värnplikt på förbandet.

– Understödsgruppen som tillhör 204:e amfibieskyttekompaniet är den enhet som ansvarar för kompaniets understöd. Soldaterna utbildas på flera tunga vapen såsom kulspruta och granatgevär.  Vi övar grupperingsövningar för att bland annat bli snabbare, berättar Robin.

Grupperingsövningar är minst lika viktigt som skjutövningar. Alla måste kunna hantera sin utrustning oavsett om det är ett vapen eller en radioapparat.

– Vi har fått en ny soldat i gruppen. Därför är det ännu viktigare att understödsgruppen får öva under lugna förhållanden för att bli samspelta och för att alla ska veta sin uppgift när vi övergår i skarpa moment, berättar Robin vidare.

Svetten började synas i pannan på soldaterna efter förmiddagens grupperingsövningar, utrustningen väger en del och soldaterna höll hela tiden ett högt tempo.

Snart var det dags för Robin att avbryta momenten för att förbereda sin grupp för eftermiddagens verksamhet. Den skulle bestå av sjösäkerhetsövningar med hantering av livflottar och flytvästar.