Skarpa övningar för rekryterna på GMU

Nu har Marinbasens rekryter på den grundläggande militära utbildningen, GMU kommit till slutfasen på projekt nummer tre – Försvara. Hela utbildnings och insatskompaniet med 160 rekryter och 35 befäl befann sig på Kosta övningsfält där de under fyra dygn avverkade många skarpa övningar.

På order av av gruppchefen försvaras stridsställningen med handgranat. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
Rekryterna förbereder för att göra nödsignal med hjälp av granris.
Rekryterna förbereder för att göra nödsignal med hjälp av granris. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Viktor Spjuth 19 år från Jököping trivs bra så här långt i utbildningen.
Viktor Spjuth 19 år från Jököping trivs bra så här långt i utbildningen. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
– Vi har haft spännande upplevelser de här dagarna berättar Simon Almstedt och Harald Breide, båda 19 år och från Stockholm respektive Malmö.
– Vi har haft spännande upplevelser de här dagarna berättar Simon Almstedt och Harald Breide, båda 19 år och från Stockholm respektive Malmö. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
Rekryterna förbereder för att göra nödsignal med hjälp av granris. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Viktor Spjuth 19 år från Jököping trivs bra så här långt i utbildningen. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten
– Vi har haft spännande upplevelser de här dagarna berättar Simon Almstedt och Harald Breide, båda 19 år och från Stockholm respektive Malmö. Foto: Carolina Lorentzson/Försvarsmakten

I projektet ”Försvara” ligger fokus på att tillsammans med sina kamrater kunna lösa stridsuppgiften försvara. Rekryterna får vara med om försvarsstrid med skjutningar på upp till 300 meter. De får lära sig om målupptäckt och att lyda gruppchefens order. De kommer inte bara att få skjuta med skarp ammunition utan också med lysammunition och signalpistol samt att kasta spränghandgranat. Och för att utnyttja tiden fylls det på med många delmoment och korta övningssekvenser. Det är många befäl på plats vilket ger en god utbildningseffekt.

På Kosta övningsfält ligger det fortfarande ganska mycket snö på marken, några decimeter på sina ställen. Under natten till tisdagen hade snön fryst till vilket gjorde det lättare att ta sig fram på vissa ställen. Samtidigt som ena halvan av tredje pluton förberedde sig inför kast med spränghandgranat fick andra halvan träna på att göra upp eld med stegvis tändning. De förberedde för att göra nödsignal med hjälp av granris. Det är ett av de moment som rekryterna måste kunna tillämpa längre fram i utbildningen. Det går ut på att man gör i ordning en liten ställning av grenar som sedan tillsammans granris placeras över elden för att snabbt med hjälp av rök påkalla uppmärksamhet från passerande flyg.

Inspirerande befäl

Viktor Spjuth 19 år från Jönköping tillhör tredje pluton är nöjd med sina dagar i fält. Så nöjd att han funderar på att byta inriktning från sjöförband till amfibieförband.
– Det har varit jättekul! Vi har haft ett spelat läge och våra befäl har verkligen levt sig in i spelet vilket har varit väldigt inspirerande och roligt för oss. Det har varit väldigt pedagogiskt.

Försvarsskjutning med växelstridsställning

Ett annat moment som övades var försvarsskjutning med omgruppering till växelstridsställning. Scenariot som övas är att observatören upptäcker fienden, larmar övriga som tillsammans med gruppchefen snabbt och dolt kommer på plats till den förberedda stridsställningen varifrån gruppen med samtidigt eldöppnande överraskar fienden. Gruppen gör sedan, på order av gruppchefen en förflyttning till växelstridsställningen. Syftet med övningen är att uppträda rätt när man förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Rekryterna måste röra sig säkert och tänka på hur de riktar vapnet, att pekfingret är utanför varbygeln och att vapnet är säkrat. Hur detta moment övades av de olika plutonerna skiljde sig något beroende på var de befann sig och vilka förutsättningar platsen gav. Första pluton hade tillgång till en skans med skyddsrum, där värn fanns beläget på en höjd och där de fick röra sig mellan de olika stridsställningarna via trånga passager.
– Mer svett och adrenalin när man får röra sig fort på det här sättet, men det är kul tycker Simon Almstedt och Harald Breide, båda 19 år och från Stockholm respektive Malmö.
– Vi har haft spännande upplevelser de här dagarna. Det var också mycket adrenalin när vi skulle kasta skarp handgranat, fortsätter de.
Femte pluton befann sig på ett fält där de använde sig av naturliga skydd på plats i form av stenmurar som förstärkts för att användas som eldställningar. Michael Mazhari 20 år från Ystad tyckte att det var en rolig övning,
– Det är första gången det är en så stor övning, där vi uppträder i en stor grupp och inte befinner oss på en skjutbana. Det känns bra att man börjar avancera.