Anhörigdag för Afghanistanstyrka

Norrbottens regemente ansvarar för FS 17, den Afghanistanstyrka som står på tur att  rotera ner till Mazar-e-Sharif. Lördagen den 21 mars genomfördes en informationsdag för anhöriga till personal som ingår i förbandet.– Bra med lite insyn och fantastiskt roligt att få träffa människor personligen så det inte bara blir en grupp med gröna kläder, sa Jonas Lundberg, Sigtuna, en av de omkring 800 som under lördagen träffade sina anhöriga på Livgardet i Kungsängen.

Oscar Norfall fick en tur runt på Livgardet i en sjukvårdsutrustad pansarterrängbil. En spännande resa för en sexåring. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Elin, 5 år från Visby besökte pappa Staffan Rudberg, sjuksköterska som utbildats i Nordic Battlegroup, NBG.
Elin, 5 år från Visby besökte pappa Staffan Rudberg, sjuksköterska som utbildats i Nordic Battlegroup, NBG. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Intressant och spännande anhörigdag, sa Jonas Lundberg, Sigtuna, som passade på att testa soldatutrustning.
– Intressant och spännande anhörigdag, sa Jonas Lundberg, Sigtuna, som passade på att testa soldatutrustning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Det fanns möjlighet att testa att samtala på ett främmande språk med hjälp av tolkar med afghansk bakgrund. Esa Ayobi var en av dem, här tillsammans med Giti Vala.
Det fanns möjlighet att testa att samtala på ett främmande språk med hjälp av tolkar med afghansk bakgrund. Esa Ayobi var en av dem, här tillsammans med Giti Vala. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Elin, 5 år från Visby besökte pappa Staffan Rudberg, sjuksköterska som utbildats i Nordic Battlegroup, NBG. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
– Intressant och spännande anhörigdag, sa Jonas Lundberg, Sigtuna, som passade på att testa soldatutrustning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Det fanns möjlighet att testa att samtala på ett främmande språk med hjälp av tolkar med afghansk bakgrund. Esa Ayobi var en av dem, här tillsammans med Giti Vala. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Under anhörigdagen visade FS17 bland annat hur ett MOT-team, militär observationsgrupp, arbetar och hur en övernattning i det fria kan se ut. Ett mer civilt inslag var de afghaner och afghanska tolkar som fanns på plats. Den som ville kunde prova att tala med en afghan via tolk.
Det fanns också möjlighet att få veta hur en sjukvårdspluton arbetar och att åka i en pansarterrängbil 203A.
Oscar Norfall, 6 år från Stockholm, passade på.
– En sån här ska jag skaffa när jag blir stor, eller förresten, det kan vara bra att ha flera som man använder till olika saker.

Möjligen var informationen i hur kontakter med den anhörige sköts under missionen ett av dom viktigare inslagen, många uttryckte åtminstone det.

Stort förtroende

– Jag känner mig trygg och lugn, samtidigt finns det lite av ett orosmoment men vi har fått bra information från försvaret och så har min man och jag resonerat igenom det hela. Det känns också bra att det blir tre hemresor under missionen eftersom den är så pass lång, sa Jenny Rudberg som är gift med Staffan Rudberg som åker med som sjuksköterska.

Chefen för FS 17, överste Olof Granander, tackade de anhöriga för visat stöd och sa att han känner ett stort förtroende för sitt förband.
De flesta i ledningen för FS 17 kommer från I 19 i Boden men vid övriga delar av förbandet kommer personalen även från andra delar av landet.

De omkring 400 soldater som utgör FS 17 roterar ner till Afghanistan under månadsskiftet april-maj och de flesta stannar kvar till början av december.