Ungerska Gripenpiloter tog examen

Skaraborgs flygflottilj ansvarar för utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Höstens andra omgång utländska piloter har nu avslutat sin inflygning på Gripen. Tidigare lämnade fyra tjeckiska Gripenpiloter och nu har två ungerska piloter examinerats.

Flottiljchefen, överste Ingemar Adolfsson, överlämnar utbildningsbeviset till kapten András Beke. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten
Från vänster major Carl-Johan Wallberg som varit kursansvarig, kaptenerna András Beke och  Gergely Gróf samt major Leif Holmén.
Från vänster major Carl-Johan Wallberg som varit kursansvarig, kaptenerna András Beke och Gergely Gróf samt major Leif Holmén. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten
Från vänster major Carl-Johan Wallberg som varit kursansvarig, kaptenerna András Beke och Gergely Gróf samt major Leif Holmén. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Utbildningen av svenska Gripenpiloter har under 2008 gått på sparlåga, medan utbildningen av utländska piloter fortsatt.
 
Anledningen till att ungrarnas utbildning var längre beror på att Ungern beställt ytterligare systemträning utöver just själva inflygningen på flygplanet. Systemträningen omfattade övningar vad gäller flygplanets radar, automatkanon, värmesökande såväl som radarmålsökande robot. Även flygning i mörker och grundläggande luftstridsövningar ingick i ungrarnas utbildningspaket.

Principen för flygutbildningen när en ny förmåga skall övas är att utbildningen inleds med teoriutbildning som sen följs av en övning i flygsimulatorn. Därefter flygs övningen i den tvåsitsiga versionen av Gripen med en svensk flyginstruktör i baksits.

Flygövningen utvärderas noga efter flygpasset. För detta syfte finns ett speciellt utvärderingssystem där allt som hänt under flygningen finns lagrat för utvärdering efter passet. Slutligen flyger eleven övningen i den ensitsiga Gripenversionen som också åtföljs av en noggrann utvärdering. Dessa utvärderingar medför att varje flygning ger en stor mängd erfarenheter och i slutändan en mycket kostnadseffektiv utbildning. De utländska eleverna uppskattar även det mycket öppna utbildningsklimatet.

Vid examensceremonin gratulerade flottiljchefen, överste Ingemar Adolfsson, elever såväl som flyginstruktörer vid första flygutbildningsstyrkan, (första divisionen, Gustav Röd) för väl genomförd flygutbildning. Flottiljchefen pekade även på faktumet att Sveriges och Ungerns flygvapen samverkar mer och mer, tack vare att båda är Gripenoperatörer.

Därefter följde flygchefen, överstelöjtnant Lars Helmrich, som också gratulerade och konstaterade att flottiljen nu utbildat totalt 42 utländska Gripenpiloter.