Möte med befolkningen

Att utföra en patrull i Afghanistan innebär många olika uppgifter. Patrullen försöker att se om det är något som inte ingår i normalbilden, men de försöker även att prata med lokalbefolkningen. Golf Bravo från skyttekompaniet kom under en patrull i kontakt med en man som tagit hand om fyra föräldralösa barn.

Patrullering sker både i ökenlandskap och i bebyggelse. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Patrull Golf Alpha hälsar på hos en afghansk man som tar hand om föräldralösa barn.
Patrull Golf Alpha hälsar på hos en afghansk man som tar hand om föräldralösa barn. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Patrull Golf Alpha hälsar på hos en afghansk man som tar hand om föräldralösa barn. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten

När de är ute och patrullerar rör soldaterna sig i allt från ökenliknande områden till bostadskvarter med myllrande folkliv. Ibland görs patrullerna tillsammans med den afghanska polisen och ibland är det de svenska soldaterna som patrullerar själva, dock så finns det alltid en tolk med. Detta för att på ett enklare sätt ska kunna kommunicera med lokalbefolkningen.

Golf Bravo, en grupp soldater som tillhör Rifle Coy, skyttekompaniet, på Camp Northern Lights vet exakt vad det är de ska titta efter och hur de ska agera under en patrull.
– Det finns en anledning till att vi går i en viss formation, säger gruppchefen furir Marcus. Vi söker av området efter misstänkta minor, vi försöker se om det är någonting i området som förändrats sedan förra gången en patrull var i området. Detta för att få en så klar lägesbild som möjligt.

I slutet av patrullen beger gruppen sig till ett bostadskvarter inte så långt från Camp Northern Lights.
– Förra gången vi var här träffade vi en man som tar hand om fyra barn från Shebergan vars mamma övergett dem, säger sergeant Ted. Vi tänkte idag hälsa på och lämna över lite ved och kläder.

Gruppen kommer fram till det bostadskvarter där mannen och de föräldralösa barnen bor. Ted, som är ställföreträdande gruppchef är ansvarig för samverkan. Markus, som är gruppchef, leder skydd och gruppens övriga verksamhet ute på gatan. Vid patrulleringar brukar det vara gruppchefen som är ansvarig för samverkan men idag är det Ted då han var den som hade första kontakten med mannen.

Tolken knackar på och dörren öppnas av en ung man som berättar för tolken att mannen är bortrest men att mannens bror är hemma. Ted och tolken blir inbjudna, de frågar hur situationen är för barnen och får då berättat för sig att de tre äldsta barnen är i skolan men den yngsta flickan är hemma och hon kommer fram för att hälsa på Ted.

– Det är ett bra tecken att barnen går i skolan, säger Ted.  För många afghaner blir den kommande vintern extra hård. Detta med tanke på den mycket kalla vinter som var och den torra sommaren. Vi hoppas att det vi ger dem kan vara till lite hjälp. Och om mannen inte hade tagit hand om barnen så vet man inte hur deras situation hade varit

Utanför på gatan har nyfikna grannar, både unga och gamla, samlats och en soldat lämnar ut ISAF News, som är en nyhetstidning gjord av ISAF medan de andra i gruppen håller vakt. Tidningarna tar slut fort då intresset är stort.

Ted säger hej då till den lilla flickan som under samtalet tittat på honom med stora ögon. Han säger även hej då till mannen och ber honom hälsa sin bror att de kommer snart förbi igen