Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"
Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

VI LÅTER SVERIGE
VARA I FRED

Så att livet kan fortsätta som vanligt.

Se hur vi gör det här   00:54
Foto: Björn Terring

I det öppna Sverige vi vant oss vid att leva i så utgår all makt från folket, det är alltså du och Sveriges alla medborgare som är våra uppdragsgivare. Här kan du se hur vi låter Sverige vara i fred samtidigt som livet fortsätter som vanligt.

Under en stjärnklar natthimmel väntar HMS Carlskronas flygplatsteam på att helikoptern ska återvända till moderskeppet. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

En stegbil repareras hos räddningstjänsten i Nyköping. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt John Öhlin.

En enhet tillhörande Ing 2 övar i den Gotländska natten. Ing 2 är en förkortning av Göta ingenjörregemente och består av yrkesofficerare, gruppbefäl, soldater, reservofficerare och civilanställda. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Natt i Norrköping, Sveriges tionde största stad. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Teddie Grentzelius.

Ombord på en av de två Stockholmskorvetter som tillhör Tredje sjöstridsflottiljen. Även efter 30 år i tjänst kan de två korvetterna göra insatser inom både ubåtsjakt och ytstrid till sjöss. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Två bröder sover tryggt i sin säng. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Lotta Björkman.

Övning på natten – okänd plats. Försvarsmaktens specialförband används i första hand för specialoperationer, till exempel komplexa fritagnings- och undsättningsoperationer, kvalificerade underrättelse- och säkerhetsoperationer. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Solen är på väg upp en sommarnatt i Fagernäs. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Robin Andersson Roos.

Tidigt på morgonen färdas luftburna jägarsoldater via helikopter till en övningsplats. Vid Livregementets husarer i Karlsborg utbildas förband som förflyttar sig snabbt, bland annat med hjälp av helikoptrar och transportflygplan. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

En tidig julimorgon på Ölands södra udde. Luften är stilla och tystnad råder. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Kristofer Eriksson.

Besättningen på transportflygplanet C17 Globemaster och övrig personal  förbereder lasten inför morgondagens släpp med fallskärm. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Färdkost under en fyra dagar lång vandringstur i Jämtland. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Sofie Norman.

 

En vapentekniker på en ubåt utför de dagliga arbetsuppgifterna. Första ubåtsflottiljen är ett förband i den svenska marinen. 365 dagar om året står ubåtar och andra delar av förbandet i ständig beredskap. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Tidig sommarmorgon på Känsö i Göteborgs södra skärgård. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Noel Hemdal.

Ett kompani vid Skaraborgs regemente, P 4, stiger ombord på ett Hercules-flygplan för att genomföra beredskapskontroll med stridsvagn 122 på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

”Från en dag då jag skulle klippa greenerna i mitt yrke som greenkeeper på Samuelsdal golf i Falun. Det ni ser är en greenklippare som står bredvid greenen på hål 15.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Simon Eriksson.

Fler än 2 500 soldater och sjömän från 14 olika nationer deltog vid den marina övningen Northern Coasts. Här ombord på en korvett av Stockholmsklass. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

”En bild från väntrum C på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Svensk sjukvård är i världsklass och ska fortsätta vara det.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Jonatan Berg.

Övningar av olika slag är en stor och viktig del av vår vardag. Vi är en försvarsmakt i ständig utveckling. Här ser vi amfibieskyttesoldater  som övar landstigning och spaning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

”Jag har valt att skicka en bild på mina studier. Att få plugga och läsa vad man vill är fantastiskt. Att vi får gå i skolan gratis är vad många andra barn i världen bara kan drömma om. Och för det är jag tacksam.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Filippa Bertilsson.

Blivande jägar- och förstärkningssoldater från Arméns Jägarbataljon genomför utbildning i fjällmiljö. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Mörka moln över Kungsleden mellan Hemavan och Abisko. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Axel Fält.

Pilot från Norrbottens flygflottilj på väg till Jas-flygplanet under övning utomlands. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Dagens första bad vid Skrea strand i Falkenberg. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Daniel Wahlström.

Lunchrast. Delar ur Ledningsregementet tar hand om tredje brigadstabens grupperingsplats och sambandet under övningen. Maten värms upp med hjälp av en så kallad värmepåse som innehåller en platta som aktiveras av vatten och värmer maten. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Jordgubbar plockade i trakterna runt Umeå. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Andréa Olofsson.

Hundförare i Hemvärnet inställer sig för övning på Livgardet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

En av Försvarsmaktens blivande tjänstehundar hos sin fodervärdEn bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Mattias Bergsman.

Spaningsplutonen i Timbuktu i Mali genomför patrull med syfte att visa närvaro i mindre besökta områden. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Lucas och Dexter i Bollnäs 2018. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Lotta Björkman.

Flygvapnet övar försvar av Sverige. Övningen bedrivs från flera platser i Sverige och tillsammans med flera förband och enheter. Gripenpiloter, flygtekniker, meteorologer, luftvärns- och ledningspersonal är några av de som deltar. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

En flotte flyter i Mälaren, juni 2018. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Roland Berg.

En sonaroperatör på HMS Uppland arbetar. HMS Uppland är en del av Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Förbandet är i ständig beredskap för att övervaka och skydda Sveriges intressen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

En person stannar till för att betrakta och fånga solnedgången på Liljeholmsbron. ”För oss tre som fotade denna personen är möjligheterna till att utöva streetfoto en frihet vi värnar om.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Richard Häggström.

Under september 2017 genomförde Försvarsmakten den nationella övningen Aurora 17. Alla stridskrafter inom Försvarsmakten deltog för att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

"En matbutik där massor av människor gör sin dagliga matvaruinhandling. En butik där man kan se alla olika samhällsklasser, etniciteter, religioner, åldrar och könsgrupper utan människors olika fördomar." En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Andreas Andersson.

Försvarsmaktens specialförband används för specialoperationer. Det kan till exempel handla om komplexa fritagningsoperationer och kvalificerade underrättelse- och säkerhetsoperationer. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

10 vänner funderar på hur de allihop ska få plats i en och samma båt. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Andreas Näsman.

Teleingenjörer från Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband genomför underhåll i torn. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Sveriges enda brohus i Vaholm. ”Bilden illustrerar trygghet, frihet och även fara där mina barn bekymmerslöst cyklar mot den mörka tunneln med träden som en slags beskyddare mot en okänd framtid.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Mattias Lindbäck.

Soldater genomför ”färdiga till strid” och maskerar sig under en krigsförbandsövning på Gotland. Scenariot är att en fiende har intagit Visby flygplats och landsatt trupp på ön. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Lyckan är total efter en hel dags tävlande i crossfit. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Hedvig Hellerström.

Signalmatros övar inför en vänlig bordning av ett fiskefartyg. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Valborgsmässoafton på Riddarholmen i Stockholm. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Johan Lindh.

Ännu en övning. Här på Ravlunda skjutfält i Skåne där ett stridsfordonförband från Skaraborgs regemente i Skövde övar. Regementet utbildar personal i markstrid och använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Sommarkväll på Kungsö i Göteborgs skärgård. En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Johan Lindh.

Soldater från 71:a bataljon upprättar förläggningsplats i Norge under inledningen av övningen Trident Juncture 18. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Sen kväll nere vid stranden vid sjön Örlen utanför Tibro i Västergötland. ”Stunder som denna är så värt att försvara, släkt, vänner och en fantastisk sommarkväll.” En bild av det Sverige som är viktigt att försvara enligt Karin Malmsten.

Vi förändras i takt med omvärlden

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet.

På egen hand och
tillsammans med andra

För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med andra myndigheter och länder. Tillsammans bygger vi ett starkare försvar och en stabilare omvärld. I vår uppgift ingår också att – tillsammans med det övriga totalförsvaret och civila samhället – stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner och stå bättre rustade för att klara kriser och naturkatastrofer. Och i förlängningen skapa en stabilare vardag för dig som bor i Sverige.

Vi är redo hela tiden – överallt

Försvaret kan användas direkt när det behövs, där det behövs. Från stöd till samhället vid svåra påfrestningar till kris- och krigsområden utomlands.

Att vi utvecklar vårt försvar och vår militära förmåga beror på det förändrade omvärldsläget. Vi är beredda att agera i vårt närområde eller många mil bort där en konflikt kan få konsekvenser även för oss i Sverige.

Försvarsmakten ska med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet genom att:

  • Vara tillgängliga och är beredda i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap. 
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Och om det krävs — försvara Sverige mot incidenter och ett väpnat angrepp.
  • Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt.
  • Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet.
  • I överensstämmelse med internationell rätt försvara våra nationella rättigheter och intressen i områden också utanför Sverige.

Trovärdighet och tillgänglighet

Ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik och bygger på att vi upprätthåller en hög tröskeleffekt. Därför har vi full beredskap med hög tillgänglighet och uthållighet.

Vi stärker vår militära förmåga och beredskap

I den snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärld vi befinner oss i behöver vi utvecklas och upprätthålla rätt förmåga, hela tiden. Det betyder att mobilisering i större förband och tillsammans med andra kontinuerligt övas. Men vi planerar också för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss till den utveckling vi inte kunnat förutse – på land, till havs, i luften och på nätet.

MITT FÖRSVARSMAKTEN HÅLLER DIG UPPDATERAD

Skapa en profil och få uppdateringar om Försvarsmakten och om jobb samt utbildningsmöjligheter.

Skapa Profil

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.