Aurora 20

Försvarsmakten beslutade den 3 april 2020 att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-panedmin.

Övningen var planerad att genomföras mellan den 11 maj och 4 juni 2020. Under övningen skulle armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt militära förband från andra länder delta.