Under perioden 22 maj till 2 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17, genomförs för tredje gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

I år deltar strax över 100 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från elva olika länder. I övningen medverkar cirka 3 500 personer, varav cirka 1 000 är övade.

Målsättningen med ACE 17 är att piloter från flera nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. För de svenska förbanden innebär det att vår operativa effekt ökar genom att vi tillsammans med andra kan verka i Sverige och vårt närområde.

ACE 17 kommer även ge möjlighet till att öva värdlandsstöd, host nation support. Dessutom kommer lufttankning att övas.

Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.

Övningen kommer att bedrivas från tre olika flygbaser och tre länder − Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas (Bodø hovedflystasjon) i Norge samt Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.

Varje vardag genomförs två flygpass. På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden − ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 17 i Sverige, Finland och Norge.

Lågflygning och överljudsflygning planeras i övningsområdet. Flygplanen är utrustade med motmedel i form av facklor som kan upplevas som kort flammande ljus.

Markförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde som under övningen kommer att vara rörliga och ändra plats de verkar från. Ingen ammunition kommer att användas vid svenska skjutövningsområden.

Deltagande länder och stridsflygplan: Sverige – 211:e, 212:e, 72:a stridsflygdivisionen, 172:a stridsflygdivisionen och TU-Jas med Jas 39 Gripen, Finland med F-18 Hornet, Norge med F-16 Fighting Falcon, Schweiz med F-18 Hornet, Storbritannien med Tornado GR4, Belgien med F-16 Fighting Falcon, Frankrike med Mirage 2000 och Rafale och USA med F-15 Eagle.

Förutom stridsflygplan deltar Sverige med ett ledningsflygplan (ASC 890) och ett tankerflyg. Dessutom medverkar Norge med störflygplan DA-20 och C-130 Hercules, Finland med CASA C-295M (transport), Pilatus PC-12 och Helikopter NH90, Storbritannien med tankerflyg A330 Voyager och störflygplan DA-20, Nederländerna med ett tankerflyg KDC-10, Tyskland med tankerflyg MRTT-310, Kanada med C-130T Hercules (tanker/transport), USA med KC-135 Stratotanker och B-52H Stratofortress.

Övriga svenska förband som ingår i övningen är Högkvarteret, Artilleriregementet, Luftstridsskolan, Livgardet, Militärregion nord, Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband samt Hemvärnet.