Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Notiser

Skolbesök inspirerar ungdomar inför framtidsval
24 februari201613:10

Under hösten 2015 har yrkesinformatörer från Trängregementet och Skaraborgs regemente besökt åttonde och niondeklassare för att berätta om Försvarsmakten. Besöken har koordinerats av Mentor Sverige och projektledaren Rebecca Madhani säger att nyfikenheten för Försvarsmakten har varit stor bland ungdomarna.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att stärka ungdomars självkänsla genom mentorskap. Ett av deras projekt är Jobbmentor som syftar till att visa ungdomar vilka yrken som finns och inspirera dem till att välja en väg som passar dem. Tillsammans med sjuksköterskor, poliser och flera andra yrkesgrupper har Försvarsmakten därför besökt skolor för att berätta om sin verksamhet.

– Vi har fått berätta om vår väg in i Försvarsmakten och hur det är att jobba som soldat, säger My Jutered och Omar Hajdarevic, yrkesinformatörer på Trängregementet.
Projektledaren Rebecca Madhani säger att skolbesöken har varit mycket uppskattade bland eleverna och nya besök är redan inplanerade under året. Försvarsmaktens medverkan har gett flera ungdomar en ny syn och intresse för sin verksamhet, säger Rebecca Madhani.

– Varje gång Försvarsmakten har medverkat har eleverna ställt mycket frågor till de informatörer som besökt skolan och eleverna har visat stort intresse och stor nyfikenhet. Detta har märkts både i klassrummet och på minglet, säger hon.

Ungdomar provar på Försvarsmakten i Skövde
17 februari201616:32

Trängregementet. Försvarsmakten i Skövde bjuder in ungdomar i åldern 15-18 år för att prova på livet som soldat under en dag på sportlovet. Under dagen kommer ungdomarna att få information om Försvarsmakten, få tips om och prova på funktionell träning, åka bandvagn och mer.

Media inbjuds att delta torsdag den 18 februari.

  • Kl. 12.45 Funktionell träning – kom gärna och var med och träna ett pass med oss och de ungdomar som besöker oss.
  • Kl. 13.45 Om ni inte har möjlighet att delta på passet är ni välkomna 13.45 för att träffa ungdomarna och vår personal.

För inpassering krävs föranmälan till informatör Joakim Elovsson, 072-964 06 81 senast 18/2 kl.12.00

Träning är inte bara en av de viktigaste hörnstenarna för ett jobb inom Försvarsmakten, utan även ett liv utanför. Att ha en kropp som är stark, uthållig och rörlig ökar chanserna till ett bättre och friskare liv.

Vad man tränar spelar egentligen mindre roll, det viktigaste är att man tränar och att man fortsätter träna. För att lyckas med det måste träningen vara regelbunden, enkel, utmanande och lättillgänglig.

Ungefär som den träning våra medarbetare har gjort i flera hundra år. Styrketräning som inte kräver ett gym, konditionsträning som görs utan redskap och pass som inte kräver ett dyrt medlemskap.

Ett rent försvar är ett starkt försvar
10 februari201609:13

För att möta varje hot och klara varje utmaning krävs det att man har ett högt stridsvärde. Ett av stridsvärdena är att ha en god hälsa och välmående, något som Försvarsmaktens logistik- och motorskola tagit fasta på.

I förra veckan provades nämligen åtta nya duschar ut till Försvarsmaktens logistikbataljoner. Det som skiljer dem från tidigare är att duscharna är mobila. Det vill säga, de står på en vagn. Det tar cirka 20 minuter att upprätta dem och de är inte beroende av något kommunalt nät då det är utrustade med egen vattenpump och elverk. Åtta personer kan duscha samtidigt och omklädningen sker i duschen. Ett smidigt och lätt system som ursprungligen kommer från Frankrike och som är välanvänt i det franska försvaret. För det svenska försvaret som ställer om sig till ett mer nationellt och rörligt försvar är de mobila duscharna helt rätt i tiden

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 271
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 331
  • Civilanställda: 24
  • Reservofficerare: 194
Så här har vi räknat
Karta