Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Notiser

Ceremoni avslutade den grundläggande utbildningen
21 december201609:40

Soldaterinran är ceremonin som genomförs efter den grundläggande militära utbildningen. "Jag är väldigt stolt", säger Adam Rystedt som precis avslutat grundutbildningen.

Soldaterinran - en stämningsfull ceremoni.
”Nu är ni stolta soldater, trängare och krigsmän i Försvarsmakten”, säger överstelöjtnant Mattias Söderberg, chef andra logistikbataljonen. Foto: Joakim Breman/Försvarsmakten

Det är en tidig morgon i december. Det är kallt men horisonten ger hopp om värme då solen väntar på att gå upp. Noggranna förberedelser inför dagens ceremoni har genomförts. Marschallerna är tända, befälen står uppradade och fanvakten är redo.

I det stilla lugnet kommer soldaterna marscherande och ställer upp sig i prydliga rader framför Karstorpssjön. Bataljonchefen ger order till fanvakt att göra salut och ceremonin är igång.

- Jag är stolt att hälsa er välkomna till Försvarsmakten. Nu är det upp till er att förvalta det, säger överstelöjtnant Mattias Söderberg, chef på Andra logistikbataljonen.

Under hösten har två grundutbildningar genomförts. Den ena utbildningen startade redan i juli och den andra i mitten av september. De personer som ryckte in i somras utbildades till gruppchefer och de som ryckte in i september utbildades till soldater. Soldaterinran som ceremonin kallas, genomförs alltid efter att den grundläggande militära utbildningen genomförts.

– Det känns väldigt bra, det är en bekräftelse på att man klarat av det. Jag är väldigt stolt för jag har klarat av både psykiska och fysiska prestationer som jag inte trodde att jag skulle klara av, säger Adam Rystedt.

För några veckor sedan genomförde soldaterna och gruppcheferna den första gemensamma övningen som heter Aldrig ge upp.

– Det var en spännande upplevelse. Jag fick göra övningen två gånger. En gång som soldat och nu sista gången som gruppchef. Första gången var enklare för man visste inte vad man skulle genomlida. Andra gången var det mer psykiskt för då visste man om den mat- och sömnbrist som väntade. Men jag tänkte inte så mycket på det för jag fokuserade mer på andra och inte så mycket på mig själv, säger Adam Rystedt.

Efter jul börjar befattningsutbildningen och Adam går mot befattningen sjukvårdare.

– Det kommer bli spännande att lära sig hur man tar hand om folk som är skadade. Det här är början av en yrkeskarriär som betyder något, där jag kan göra skillnad, säger Adam Rystedt.

Samtidigt som solen börjar vakna till liv säger bataljonchefen några avslutande och värmande ord.

- Ni är nu stolta soldater, trängare och krigsmän i Försvarsmakten och ni är varmt välkomna in i Försvarsmaktens gemenskap.

1.1.1. Utrag ur CermI 2010 kring soldaterinran
När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik. I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser.

Soldaterinran torde ha sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar av år 1545. Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga en tro- och huldhetsed under trettioåriga kriget. Enligt Karl XI:s krigshandlingar från 1683 lovade man att vara Gud och Konungen trogen, och i samband med att detta löfte uttalades bildade soldaterna en ring, tog av sig hatten och med två fingrar på fanan svors sedan eden till denna.

 

Caroline Karlsson

 

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat
Karta