Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Notiser

Trängregementet får ny chef
11 december201510:06

I veckan fick Trängregementet en ny regementschef.

Efter nästan fem år som regementschef på Trängregementet överlämnar överste Lennart Thomsen, befälet till överste Patric Hjorth.
- Det känns faktiskt ända in i hjärtat, en sorts separationsångest. Jag har haft några väldigt bra år här på Trängregementet, säger Lennart Thomsen.

Finns det något under de här åren som du varit förbandschef som du minns särskilt mycket, något som ligger dig varmt om hjärtat?

- Personalens seriösa och professionella inställning till uppgiften. Att alltid ta ansvar och se till helheten. Jag har inte upplevt det så tydligt på något annat förband tidigare att personalen tänker "en nivå högre". Kan vara en följd av att man tillhör ett funktionsförband, en plutonchef tänker på nivån kompanichef, kompanichef på nivån bataljonchef och bataljonchef på nivån brigadchef. Jag vill inte lyfta fram enskilda individer, men det är en fantastiskt stimulerande skara människor jag fått förmånen att arbeta tillsammans med, säger han. Som traditionen bjuder genomförde regementet, tisdag den 8 december, en ceremoni för att tacka av den avgående chefen och välkomna den nya. Chefsöverlämningsceremonin genomfördes i närvaro av personal anställd på Trängregementet och speciellt inbjudna gäster.

Från en utmaning till en annan

Från och med januari nästa år börjar jobbet som ställföreträdande chef för högkvarteret.

- Mitt kontor här på Trängregementet kan upplevas vara långt från verksamheten, men jämfört med högkvarteret är det precis i verksamheten. Det har varit otroligt engagerande att få arbeta så nära genomförandet. Se uppgifter genomföras och lösas. Förband utbildas och övas, se förmågor och kompetenser växa fram. Jobbet på högkvarteret blir ganska annorlunda, men det är också ett bra, spännande och utmanande jobb, säger han.

Vad vill du säga till din efterträdare? Några tips kanske?

- Grattis, framförallt grattis till ett kanonjobb! Han är klok nog att inte göra det misstag jag nästan begått varje gång jag bytt jobb. Det blir då mer ett mantra jag skall ta med mig till mitt nästa jobb, börja inte med att ändra på saker och ting. Låt det gå minst 90 dagar först, det finns i regel alltid goda skäl och anledning till att saker görs på ett visst sätt, även om det kan synas märkligt i början, säger överste Lennart Thomsen.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 270
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 270
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 306
  • Civilanställda: 27
  • Reservofficerare: 194
Så här har vi räknat
Karta