Under övning Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva tillsammans. Detta för att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse.

Under övningen deltar cirka 2 800 deltagare från 13 olika förband. Dessa är Skaraborgs regemente (P 4) som ansvarar för övningen och planerar den tillsammans med Södra Skånska regementet (P 7). Övriga förband är Norrbottens regemente (I 19), Göta Ingenjörregemente (Ing 2), Ledningsregementet (LedR), Livregementet husarerna (K 3), Trängregementet (TrängR), Artilleriregementet (A 9), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Livgardet (LG), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen och Markstridsskolan (MSS) 

Övningen genomförs till största del på övningsområden i Revingehed med Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum, Everöd och Tomelilla men det förekommer även verksamhet på civil mark.

Under övningen når du övningsledningen på 046-36 88 08, övrig tid 0500-46 50 00