SEE 17

Planeringen för SWEDEC EOD Exercise 2017 (SEE-17) som är en årligen återkommande ammunitions- och minröjningsövning pågår för fullt. Huvudsyftet med övningen är att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen med flera aktörer.
Under 2017 kommer övningen pågå mellan 9 maj till och med 18 maj.

Samverkan i Eksjö från SEE 16. Foto: Sandra Ekman
Arbete under SEE-övningen 2016 där informationssystemet EOD IS används. Foto: Monica sandsvik Svensson
Samarbete inom totalförsvaret under övningen. Foto: Sandra Ekman
Ammunitionsröjare i skyddsdräkt. Foto: Richard Meurck

Det planeras för realistiska moment i stadsmiljö, på flygplatser och i kustnära miljöer för att öka vår förmåga. Övningen genomförs i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser i samhället, för att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.

Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum är ansvarig för övningen.