SEE 17

Planeringen för SWEDEC EOD Exercise 2017 (SEE-17) som är en årligen återkommande ammunitions- och minröjningsövning pågår för fullt. Huvudsyftet med övningen är att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lokal räddningstjänst och ambulans med flera aktörer.
Under 2017 kommer övningen pågå mellan 10 maj till och med 18 maj.

Samverkan i Eksjö från SEE 16. Foto: Sandra Ekman
Arbete under SEE-övningen 2016 där informationssystemet EOD IS används. Foto: Monica sandsvik Svensson
Samarbete inom totalförsvaret under övningen. Foto: Sandra Ekman
Ammunitionsröjare i skyddsdräkt. Foto: Richard Meurck

Det planeras för realistiska moment i stadsmiljö, på flygplatser och i kustnära miljöer för att öka vår förmåga. Övningen genomförs i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser i samhället, för att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt.

Swedec (Swedish EOD and Demining Centre) Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum är ansvarig för övningen.