Northern Coasts 2017

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona.

Foto: Vibeke Aronsson/Försvarsmakten

NOCO genomfördes av Tyskland för första gången 2007 har sedan dess letts av den tyska marinchefen i samarbete med någon annan nation runt Östersjön. Sverige har deltagit i övningen under alla år som den har genomförts och är för andra gången även värdnation och planeringsansvarig. Övningen kommer att inledas med en hamnfas i Karlskrona 8-11 september varefter fartygen kastar loss för att öva fram till den 21 september.

I årets version av övningen deltar bland andra Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt NATO förband. I nuläget räknar man med ett fyrtiotal deltagande enheter och med dem ett stort antal soldater och sjömän samt flygstridskrafter. Övningen kommer mestadels att äga rum till sjöss men även på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

NOCO är en övning som tränar stridsledning i olika nivåer och stridsförmågan hos förbanden. Tillsammans övas de deltagande ländernas förmåga att agera gemensamt vid kriser och utmaningar till havs och i kustnära områden.

Fokusområden för övningen är ytstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning.