Brigstri 17

Övningen Brigstri 17 är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs i Skövde i maj 2017.

Officerare i stridsutrustning sitter vid karta och markerar med pennor.
Planering under genomförandet av Brigstri 16. Foto: Magnus Grönwall/Försvarsmakten

Övningen planeras och leds av Markstridsskolan och har som huvudsyfte att öka förmågan att kunna lösa stridsuppgifter i brigads ram. Övningen är ett viktigt steg mot en ökad brigadförmåga och är direkt sammankopplad med och ett viktigt steg mot Försvarsmaktsövning Aurora som genomförs i september 2017. 

De övergripande målet är att träna rutiner i ledning, stabstjänst, stridsteknik och taktik.