Vintersol 2016

Övning Vintersol genomförs 5-10 februari 2016 med fokus på anfall- och fördröjningsstrid i vintermiljö. Målet är att öva brigadförmåga, brigadledningsförmåga, vinterförmåga och samverkan mellan förband i området runt Boden.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vintersol 2016 kommer till största del att bedrivas på Försvarsmaktens skjutfält och övningsområden i Boden. Delvis kommer vi även att vara på civil mark runt Brännberg och Åkerholmen. Se även mer detaljerad karta över övningsområdet i pdf-filen "Övningsområde Vintersol 2016". Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övningen har totalt cirka 1000 deltagare från åtta förband. Dessa är Norrbottens regemente, Skaraborgs regemente, Artilleriregementet, Göta ingenjörregemente, Ledningsregementet, Helikopterflottiljen, Markstridsskolan och Försvarsmaktens logistik.

Vintersol är den stora förberedelseövningen inför Cold Response som genomförs i Norge i början av mars 2016. Under Vintersol samtränas de svenska förbanden under Norrbottniska vinterförhållande både på och utanför våra skjutfält och övningsområden.

(Se karta i pdf "Övningsområde Vintersol")

Cold Response 2016

Läs mer övningen