Viking 14

Våren 2014 står Sverige värd för Viking 14, en stor internationell övning där civila och militära myndigheter testar sin beredskap i en simulerad samhällskollaps.

Deltagare vid tidigare Viking-övning. Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten

Samarbete har alltid varit en del av Försvarsmaktens vardag, men i dagens internationella miljö krävs det koordinering på fler nivåer än någonsin. Både civila myndigheter och utländska försvarsenheter kan vara inblandade, och uppgiften som ska lösas kan lika gärna vara en samhällskris som ett militärt hot.

Övningar där både civila och militära enheter medverkar blir centrala för att få stora strukturer att agera samspelt. Världens största övning av denna typ kallas Viking och hålls i Sverige med 2-3 års mellanrum. Nästa gång det är dags är 31 mars-10 april 2014, då Viking 14 utspelas. Beredskapen ska då vässas på flera nivåer genom ett simulerat scenario kallat Bogaland, där samhällsstrukturen i fem länder utsätts för starka påfrestningar samtidigt.

Viking 14 anordnas av Försvarsmakten i samarbete med Folke Bernadotte-akademin. Den senaste övningen i Viking-serien hölls i april 2011. Då samlades fler än 2 600 deltagare från 24 länder och 33 olika organisationer.